DEBATT. När folket inte tycker ”rätt” måste man ”skydda demokratin” på annat sätt. Det anser i alla fall folkpartisten Jasenko Selimovic som vill instifta en författningsdomstol som garanterar ”grundlagens mänskliga rättigheter”. Annars kan folkviljan mynna ut i etnisk rensning menar han.

Selimovic

I en artikel på SVT debatt skriver folkpartisten Jasenko Selimovic att demokratin har en inbyggd svaghet, nämligen att folk kan ”rösta fel”. Selimovic tar Adolf Hitler och Tredje Riket som ett exempel på när folkets vilja, enligt honom, var fel. Att systemkritiska partier växer sig starkare i Europa är inte acceptabelt enligt Selimovic som tycker att folken borde ha lärt sig av sin historia.

Selimovic ser situationen med Sverigedemokraterna i riksdagen som problematisk, eftersom partiet om det växer sig större kommer att få vara med och stifta landets lagar. En av de negativa effekterna menar han skulle då kunna bli en minskad främlingsimport. Han använder även andra europeiska länders försök att slopa anhöriginvandring som ett varnande exempel. Därför tycker han att man bör agera nu innan det är för sent och strypa främlingsfientligheten på demokratiskt vis.

Jasenko Selimovic påpekar att man med journalistik kan ändra folks uppfattning och få dem att välja annorlunda. Men han menar att det är fel väg att gå, eftersom journalister bör behandla invandringskritiker på samma sätt som alla andra, annars är man inne på en ”slippery slope”. Han anser även att man ”bör avstå från att indoktrinera elever” i grundskolan eller förbjuda vissa partier, även fast det hade fungerat.

Att man redan gör allt detta verkar Selimovic inte ha uppfattat, men han har en egen slutgiltig lösning på hur man skall få folks röster att magiskt bli ”rätt”. Han föreslår att en författningsdomstol skall inrättas, som korrigerar de folkvalda politikernas beslut, när besluten bryter mot de mänskliga rättigheterna. De är ”näst intill heliga” och kan inte ändras hur som helst, ”inte ens om man är folkvald”. Selimovic menar att de mänskliga rättigheterna är en garant för att man inte ska kunna ”utrota sex miljoner judar eller begå folkmord på bosniakier, för att ta två drastiska exempel”.

Debattartikel:
När folket röstar fel är författningsdomstolen sista utposten


  • Publicerad:
    2013-03-10 21:45