Lördagen den 13 november arrangerade Motståndsrörelsen i Dalarna en föreläsning under temat; rasen i centrum. Föredragshållare var Magnus Söderman. Föredraget samlade runt 35 st inbjudna gäster och aktivister och pågick i drygt 2 timmar.

”Är rasfrågan viktig?”
”Kan problemen i Västerlandet finna sin förklaring i rasskillnader?”

Det är några av de frågor som Magnus inleder sitt föredrag med. Det visar sig sedan att vi åhörare skulle komma att ges både kloka och väl understödda svar på båda dessa och många andra frågor.

Magnus fortsätter sedan med att konstatera att rasfrågan i dagens Sverige är tabubelagd att diskutera, nedtystad av media och begränsad av t.ex. lagen om ”hets mot folkgrupp”.
Tilläggas bör även att systemet i detta land förnekar att raser överhuvudtaget existerar. I motsatts till FN som klart och tydligt erkänner existensen av raser i sin allmänna förklaring gällande de mänskliga rättigheterna.

Ser man bakåt i tiden så märker man, föga förvånande, att existensen av mänskliga raser är något som uppmärksammats, studerats och accepterats i många tusen år av våra förfäder. Det talas bland annat om hur ätterna drivs till fördärv av blandning i det flera tusen år gamla ariska verket Rigveda.

Vad är då orsaken till detta? Varför förnekar staten något som är fastslaget i både ordlistor, världsreligioner och i FN:s allmänna förklaring? Varför uppmuntrar våra politiker
rasblandning i alla vita samhällen, medan man bekämpar rasblandning i den sionistiska staten Israel(?), det är några av de frågor som vi i etnisk minoritet, bör ställa till oss själva.

Som alla vet så är vårt samhälle enormt amerikaniserat, allt som sker i USA ger oftast starka influenser även i Sverige. Den amerikanska medvetenheten är sionistiskt influerad och vilken normalbegåvad människa som helst bör ju vara förmögen att lägga ihop två och två i detta sammanhang, för att slutligen förstå att vi ser på världen och varandra genom ur ett sionistiskt perspektiv. Något som vi nationalsocialister är smärtsamt medvetna om. Nationalsocialismen uppfattas idag precis på det sätt som sionisterna vill att den ska uppfattas, dvs som ren ondska.

Magnus drar även paralleller mellan Nord- och Sydamerika, i nord har befolkningen i större utsträckning bevarat sin särart, medan befolkningen i Sydamerika är ödesdigert uppblandad. Ser man till civilisationsnivå, kulturella och vetenskapliga framsteg så framgår det tydligt vilka effekter rasblandningen får på ett samhälle.

Naturen strävar efter perfektion vilket leder till evolution och mångfald. Mångfalden kan bara uppnås genom segregation. Det har genom historien visat sig att multietniska samhällen alltid har drabbats av svåra inre konflikter och slutligen samhällets totala undergång.

Slutligen kom Magnus in på vad man kan göra för att förändra situationen och styra vårt öde på rätt väg igen. Magnus tar här upp ett flertal punkter varav jag bara ämnar nämna två;

Vårt folk har alltid varit i behov av struktur och starka ledare, tillsammans ökar vår styrka! Svaret är alltså organisering och att bryta slavmoralen. Pacifismen innebär att man låter icke pacifisten inneha makten.

Föredraget avslutas med några kloka ord om mannen, kvinnan och den personliga friheten. Om hur mannen och kvinnan är menade att komplettera varandra, vad man bör titta efter när man söker en partner och det faktum att om rasen fortsätter att leva så lever vi för evigt!

Kvällen var mycket lärorik och väckte många intressanta tankar hos de närvarande, när föredraget var slut diskuterades det friskt mellan de samlade och kaffe åtnjöts i goda kamraters sällskap. Näste 5 vill passa på att tacka alla som slöt upp och ett stort tack till Magnus för hans mycket intressanta föredrag!

Väl mött nästa föredrag som ordnas i Dalarna!

Magnus Söderman


  • Publicerad:
    2010-12-09 21:53