De judar som säger sig ha överlevt ”förintelsen” under andra världskriget blir även de äldre och medelåldern sägs ligga på runt 79 år. Något som visat sig problematiskt när man vill indoktrinera sina historier i framtida generationer.

tvål

För att historierna inte skall gå kommande generationer om intet har nu förintelsens minnesmuseum i Washington D.C. tillsammans med en forskargrupp påbörjat arbetet med en interaktiv utställning kallad nya dimensioner i vittnesbörd.

Utställningen kommer bestå av flertalet hologram av personer som säger sig ha överlevt förintelsen. Besökarna kommer kunna ställa frågor till och få svar av hologrammet genom ett program för röstigenkänning, som håller på att utvecklas av University of Southern California.

Den förste juden att delta i projektet är Pinchas Gutter, som under en period av fem dagar fått svara på över femhundra frågor från forskargruppen och samtidigt filmats med 3D kameror från olika vinklar. Forskarna hoppas att utställningens besökare kommer få en personlig inblick i förintelsens fasor, även efter att den siste överlevaren gått bort:

”År från nu, långt efter att den sista överlevande har gått vidare, kan Nya dimensioner i vittnesbörd projektet ge en väg för unga människor att lyssna på en överlevare och direkt ställa egna frågor, för att uppmuntra dem, var och en på sitt sätt, till att återspegla på de djupa och meningsfulla konsekvenserna av Förintelsen.”

Källa:
Holograms to preserve Holocaust survivors’ legacies


  • Publicerad:
    2013-02-09 16:25