INRIKES. På den svenska marknaden ökar försäljningen av energidrycker och trots att det idag finns en 15-årsgräns på att köpa drycken, är det många handlare som struntar i detta. En barnläkare varnar nu för de eventuella riskerna förtäringen av dessa drycker kan utgöra för barn.

Konsumtion av energidrycker fortsätter att öka på den svenska marknaden. Preliminära siffror från branschorganisationen Svenska bryggerier visar att försäljningen uppgick till närmare 50 miljoner liter under 2017, vilket är en ökning på 44 procent sedan 2014.

Många är dock oroliga över att dryckerna utgör en hälsofara. Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag att utreda om det behövs åtgärder för att begränsa tillgången till energidrycker bland barn och unga, exempelvis genom att införa en högre åldersgräns för att få inhandla dryckerna. Utredningens resultat ska redovisas i december.

Det finns idag en åldersgräns på 15 år för att få köpa energidrycker, men den följs dock inte av alla återförsäljare. Nu vill därför bland annat barnläkaren Peter Munkhammar att åldersgränsen istället ska höjas till 18 år.

Munkhammar möter ofta unga patienter som söker hjälp för bröstsmärtor, yrsel, oro eller oregelbundna hjärtslag, detta ofta som en följd av en hög konsumtion av just energidrycker. Vidare säger han att det förekommer forskningsresultat som pekar mot att en kombination av energidryck och alkohol skulle kunna vara en bakomliggande orsak till plötsliga dödsfall hos flera unga personer. Denna koppling är dock ingenting som är fastställt, men han tycker ändå att det är någonting man ska beakta.

— Innan man är björnsäker på att barn kan dricka det här tycker jag att de ska bort från hyllorna och bara säljas till vuxna, säger Murkhammar.

Källa:
Energidrycker säljer som smör – läkare oroas


  • Publicerad:
    2018-01-10 07:00