FINLAND. Etablissemangets krav på egitaliarism och elevstyrda lektioner har drivit Finlands resultat neråt.

CCn3OpjWMAE8k99.png:large

Den svenske forskaren Gabriel Heller, författare till boken Real Finnish Lessons: The True Story of an Education Superpower, skriver i en debattartikel i DN att Finland inte längre är ett föredöme och att skolframgångarna misstolkas. Finlands resultat har istället gått neråt efter att ha anammat en skolpolitik som liknar Sveriges.

Finland har tidigare gjort sig känd för ordning och reda i klassrummen och lärare som har högre status än i Sverige. De som förespråkat en finländsk skolpolitik har angripits av kulturmarxister i Sverige, men i Finland har detta hela tiden gett resultat. ”Mer auktoritativa skolmiljöer och lärarledd undervisning är bra för elevers prestationer”, konstaterar Gabriel Heller och hänvisar till Finlands utbildningsrevolution som kraftigt ökade resultaten från 1980-talet.

Andra förklaringar till resultatförbättringarna har enligt Heller varit Finlands sena urbanisering och industrialisering.

Men Finland har på senare tid genomfört reformer i skolan för att efterlikna Sverige. Och i takt med detta har elever i skolan börjat prestera sämre. Finland har anammat omvärldens ”kultur” som innebär att ledarskap är någonting dåligt. Heller skriver:

Men varför har då landets resultat nu börjat sjunka? Helt enkelt därför att det mer och mer liknar andra utvecklade länder. Kulturen håller på att hinna ikapp de ekonomiska förändringarna, vilket har lett till mer negativa attityder till lärande.

Samtidigt har etablissemangets push för mer elevcentrerad undervisning börjat genomföras i skolan, framför allt i och med att äldre lärare går i pension. 1990-talets reformer har börjat realiseras i klassrummen och resultaten har därmed börjat falla. Utbildningspolitiken har dock svarat med mer av samma mynt – i den nya läroplanen som träder i kraft 2016 har betoningen på elevinflytande ökat. Detta är samma mönster som vi tidigare har sett i Sverige.

Heller avslutar debattartikeln med att försöka förmå Sveriges politiker att titta på hur den egalitära doktrinen förstört den finländska skolmodellen:

Vad kan vi då lära av den finländska skolans utveckling? Den enda utbildningspolitiskt relevanta lärdomen tycks vara att det finns risker med att införa elevstyrd undervisning och ett alltför egalitärt förhållande mellan elever och vuxna i skolan. Detta är helt andra slutsatser än de som tidigare betonats och något som svenska politiker bör fundera över.

Källa:
”Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas”
Svensk forskare: Den gamla skolan gav bättre resultat


  • Publicerad:
    2015-04-22 07:40