Nu larmar Strålskyddsstiftelsen och kräver ett beslut om sänkta strålvärden. Rapporterna om de farliga effekterna av den ökande strålningen i vår vardag avlöser varandra. Forskare ser klara samband mellan bland annat psykisk ohälsa och strålning.

flickamedmobil

Särskilt utsatta är barn och ungdomar. Det var slutsatsen av den så kallade Bioinitiativrapporten, där forskningsresultat rörande strålning presenteras. Rapporten som släpptes för allmänheten, 2012, utfördes av 29 internationella experter från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, vilka har gått igenom över 1800 vetenskapliga studier.

Resultaten talade för sig själva. Användandet av mobil och trådlös telefon ökar kraftigt risken för att utveckla aggressiva hjärntumörer. Därför klassades strålningen redan år 2011 som möjligen cancerframkallande av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut, IARC.

Strålningen kan också skada våra celler och forskare tror sig se ett klart samband mellan den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Sömnproblem, koncentrationssvårigheter och depressioner blir allt vanligare och fler medicineras. Även vuxna drabbas och psykisk ohälsa är idag den vanliga orsaken till sjukskrivning.

Vi är alla konstant utsatta för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. De senaste fem-sex åren har  strålningen ökat anmärkningsvärt. En sak som oroar forskarna är att betydligt fler barn har börjat använda mobiler. De surfar på internet med trådlös uppkoppling och nästan varje skola och arbetsplats har infört wifi. Barn exponeras dessutom passivt redan i fosterstadiet.

Strålskyddsstiftelsen och Elöverkänsligas Förbund i Sverige, Folkets Strålevern och Foreningen for el-overfølsomme i Norge, samt föreningen Elöverkänsliga i Finland uppmanar nu regering, riksdag och ansvariga myndigheter att agera på den nya rapportens slutsatser och omedelbart vidta åtgärder för att skydda människor.

Källor:
Nordiska strålskyddsorganisationer kräver sänkta gränsvärden
Psykisk ohälsa kan bero på mobilstrålning


  • Publicerad:
    2013-02-09 11:35