Var vi än befinner oss utsätts vi för strålningen från mobilmaster. Finns det överhuvudtaget någon människa idag som INTE använder sig av något av detta: mobiltelefon, trådlösa hemtelefoner eller trådlöst bredband? Än så länge har det inte utfärdats någon varning att ta på allvar, så vi kan alla lugnt luta oss tillbaka och känna oss trygga…eller?

Enligt Statens Strålskyddsinstitut, SSI, finns det ännu inga ”vetenskapliga belägg ” för att det är hälsofarligt att dagligen utsättas för mobilstrålning. Detta är till stor ekonomisk vinning för mobilföretagen, då SSI framhåller att det inte heller finns vetenskapliga belägg för att barn skulle vara känsligare för mobilstrålning än vuxna. Mobiltelefoner vänder sig ju i hög grad till den yngre generationen.
Den enda anledningen till att det inte funnits några vetenskapliga belägg för att barn skulle vara känsligare för mobilstrålning än vuxna är att det lagts minimalt med resurser från svenska myndigheter på att forska i området. I andra länder ser det dock annorlunda ut.

Utländsk forskning

I Storbritannien utfärdade man så tidigt som år 2000 en internationell rekommendation: ”Barn kan vara känsligare för att deras nervsystem är under utveckling, deras huvud absorberar mer energi från mobiltelefonen och att de exponeras tidigare i livet.” Man kallade resultaten från den forskningen för Stewartrapporten.
Rapporten rekommenderade att barn bara borde använda mobiltelefon för viktiga samtal och att antenner nära skolor och daghem borde undvikas.
En ny Stewartrapport från 2005 framhöll att europeisk forskning visar på potentiella risker med mobilmaster och rekommenderar att barn inte ska använda mobiltelefoner. Rapporten föranledde det Danska Cancerförbundet och Hälsoministeriet att rekommendera att barn under 10 år inte ska tala i mobiltelefon.
I Ryssland avråds sedan år 2000 barn under 16 år och gravida kvinnor från att använda mobiltelefon

Svensk forskning

Några av de få i Sverige som studerat kring effekterna av mobilstrålning är en forskargrupp i Lund. Under ledning av professor Leif Salford har gruppen fört fram bevis på att blodhjärnbarriären skadas och hjärnceller dör hos råttor som är 12 och 26 veckor gamla efter 2 timmars mobilstrålning av en styrka som kan uppmätas 180 meter från en mobilmast eller en tusendel av det godkända gränsvärdet. Åldern på råttorna är jämförbar med tonåringar.
På grund av att människohjärnan är mycket outvecklad vid födseln och för att vi ska fungera som vuxna måste det ske en kraftig tillväxt av nervcellerna och nervnäten i hjärnan. Den växande hjärnan är därför mycket känslig för allt som leder till hjärncellsdöd. De områden i hjärnan som drabbas av strålningen är särskilt viktiga för uppmärksamhet, minne och inlärning.
Leif Salford har kallat mobiltelefonin ”det största mänskliga experimentet någonsin”.

Kortsiktighet och ekonomisk vinning

Trots alla dessa varningar och forskningsresultat tillåts mobiljättarna och produktionen att i det tysta fortsätta sin mångmiljardindustri. Vilket gör att myndigheter så som våra politiker vrider och vänder på sig för att slippa ta ansvar. För inte vill man gå miste om ekonomisk vinning? Istället chansar man år ut och år in på att svenska folket ska fortsätta konsumera och inte ifrågasätta. Frågan är hur länge detta förhållningssätt är hållbart? Hur sjuk ska befolkningen tillåtas att bli innan man slår larm? Vi ser här ett tvätt-äkta bevis på den kortsiktighet som idag styr vår värld. Om det inte drabbar oss med dunder och brak, här och nu, så fortsätter vi i samma ekorrhjul. Ekonomisk välgång får aldrig värderas högre än det ansvar vi har för de yngre generationerna.


  • Publicerad:
    2011-12-01 00:00