DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING. I ett nytt förslag vill man ge invandrare gratis körkort, för att de skall lockas till att befolka landsbygden. I Västerbotten är arbetet redan i full gång.

Enligt Europeiska unionen kommer skogsindustrin ge stor framtida sysselsättning. Hälften av skogsnäringen finns i Sverige och Finland, men inte arbetskraften, säger EU-parlamentarikern Kent Johansson. Han föreslår att man skall göra landsbyggden attraktiv för rasfrämlingar genom att bygga ut bredbands- och IT-tekniken, så de lätt kan kommunicera med släktingarna i utlandet. ”Politiskt finns det allt för lite medvetande om den här kopplingen”, menar Johansson som hoppas på en demografisk förändring för landsbyggden.

Marie Linell-Persson, som är chef på Arbetsförmedlingens avdelning för integration och etablering, ser även andra behov som måste uppfyllas för att locka främlingar till glesbyggden. Man måste marknadsföra kommunerna menar hon: ”Kommunerna kan kanske locka fler genom att erbjuda dem att de får ett körkort om de flyttar till glesbygden.”

I Västerbotten har länsstyrelsen tillsammans med flera kommuner redan gjort satsningar, bland annat i projektet ”Skogen som integrationsarena”. ”Det handlar om att fånga upp intresserade och föra in dem till de utbildningsformer som finns… Att orientera dem om hur svenskt skogsbruk fungerar”, säger Lars Göran Brandt vid länsstyrelsens Livsmiljöenhet. Även Brandt är samstämmig med Marie Linell-Persson om gratis körkort till invandrare på landsbygden.

Källa:
Körkort kan locka invandrare till jobb


  • Publicerad:
    2013-08-06 20:40