Dagens datum 18 april: Denna dag 1996 genomför Israel en massaker i ett FN-flyktingläger i Libanon. FN kommer fram till att attacken var avsiktlig men gör inget för att agera mot Israel.

qana4

2006 hamnade Israels terror åter på tapeten när det israeliska flygvapnet bombade ett bostadsområde i den libanesiska byn Qana. Enligt polismyndigheten i Libanon dödades minst 54 civila, varav 37 barn (andra siffror talar om 28 civila, varav 16 barn). Massakern fördömdes av flera länder, men FN varken fördömde attacken eller begärde eld upphör.

Det var dock inte första gången som Israel massakrerade civila i just Qana. Första gången detta skedde var 1996 och då dödades ännu fler civila. Det skedde dessutom på ett FN-skyddat område.

I april 1996 bröts en tre år lång vapenvila mellan Israel och Hizbollah, en organisation som hade uppstått som ett svar på Israels ockupationspolitik och sedan dess kommit att bekämpa Israel militärt. Israel inledde den 9 april den sexton dagar långa ”Operation Vredens druvor” där man genomförde över 1 000 flygräder i södra Libanon och Beirut. Israeliska bombräder på civil infrastruktur tvingade mellan 300 000 och 500 000 libaneser att lämna sina hem.

Israel ville med flygräderna sätta press på och vända Libanons regering mot Hizbollah och planen var därför att inrikta attackerna på invånare i områden där Hezbollah fanns. Den israeliska befälhavaren Amiram Levine uttalade: ”Invånare i södra Libanon som vilar under Hizbollahs ansvar kommer att träffas hårdare.”

Uppemot 200 civila dödades av de israeliska flygräderna och mest drabbat var byn Qana där över hälften dog under ett enda angrepp. Dessa var dock inte skyddade av Hizbollah utan av FN i dess flyktingbasläger.

Den 18 april 1996 besköts FN-posteringen i Qana, där 800 libanesiska flyktingar tagit skydd, av israeliskt artilleri. 106 civila dödades och ytterligare 120 skadades, varav fyra var UNIFIL-soldater. United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) hade skapats av FN 1978 för att säkerställa Israels tillbakadragande från Libanon som landet då invaderat.

qana

Enligt Israels överbefälhavare ska det råda samma spelregler för civila.

En av UNIFIL-soldaterna hade spelat in en film med obemannad drönare som cirkulerade i området vid tidpunkten för den israeliska beskjutningen. Talesmän för den israeliska militären förnekade att de hade använt sig av en drönare för att spåra upp civila i lägret, men sanningen kom till allmän kännedom när filmen lämnades över till en Beirut-baserad journalist som såg till att det fick spridning i media. Filmen övertygade FN:s utredare att attacken på flyktinglägret var avsiktlig och att Israel visste om att det fanns flyktingar där.

Israel skyllde dådet på tekniska fel och ouppdaterade kartor. Israels premiärminister Shimon Peres uttalade att det kom som ”en bitter överraskning” att det fanns civila i lägret och påstod, liksom USA:s utrikesdepartements talesperson Nicolas Burns, att Hizbollah använde civila som sköldar. ”De använde dem som sköldar, de använde FN som en sköld – FN medgav det”, hävdade den israeliske premiärministern. Israels överbefälhavare Amnon Shahak ansåg däremot att Israel inte hade något att skämmas för: ”Jag ser inget fel i bedömningen… Vi bekämpade Hizbollah där (Qana) och när de skjuter på oss kommer vi skjuta för att försvara oss. Jag känner inte till några andra spelregler, vare sig för armén eller för civila.”

qana2

FN utsåg den holländske militärrådgivaren och general-majoren Franklin van Kappen att undersöka attacken. Under van Kappens ledning konstaterade FN:

(a) The distribution of impacts at Qana shows two distinct concentrations, whose mean points of impact are about 140 metres apart. If the guns were converged, as stated by the Israeli forces, there should have been only one main point of impact.

(b) The pattern of impacts is inconsistent with a normal overshooting of the declared target (the mortar site) by a few rounds, as suggested by the Israeli forces.

(c) During the shelling, there was a perceptible shift in the weight of fire from the mortar site to the United Nations compound.

(d) The distribution of point impact detonations and air bursts makes it improbable that impact fuses and proximity fuses were employed in random order, as stated by the Israeli forces.

(e) There were no impacts in the second target area which the Israeli forces claim to have shelled.

(f) Contrary to repeated denials, two Israeli helicopters and a remotely piloted vehicle were present in the Qana area at the time of the shelling.

Israel och USA har kategoriskt svurit Israel fri från attacken och insinuerat och ibland påstått att ”terrorister” gömt sig i lägret. FN var dock av en annan åsikt och den 25 april 1996 antog FN:s generalförsamling en resolution som karaktäriserade Israels handlingar under operationen som ”grova brott mot internationell lag som skyddar civila under krig”.

Trots att FN kunde visa att Israel avsiktligt genomfört en civil massaker och därmed brutit mot internationella lagar så hotade vare sig FN eller EU landet med sanktioner som man nu gjort mot Ryssland i Ukrainakonflikten.

Nordfront har valt att bespara läsarna från några av de värsta bilderna från massakern. De går dock att finna för den som vill söka.


  • Publicerad:
    2018-04-18 00:03