Dagens datum 28 juni: Denna dag 1941 offentliggjordes grundandet av det danska krigsförbandet Frikorps Danmark.

Den 8 april 1940 ockuperades Norge och Danmark av Tyskland. Detta skedde i syfte att förhindra de allierades invasion av Norge och Sverige och därmed säkerställa att de allierade inte skulle kunna öppna upp en ny krigsfront i norra Europa. Ett drygt år senare inledde tyskarna rekrytering av skandinaviska frivilliga till SS-Regiment ”Nordland” under Waffen-SS. Regementet Nordland ingick i SS-Division ”Wiking”‎ och stred på östfronten

frikorps1

Frivilliga danskar i Frikorps Danmark uppställda inför avresa från Hellerups bangård den 19 juli 1941.

Kort därefter skapades också det danska krigsförbandet Frikorps Danmark. Det annonserades ut detta datum, 28 juni 1941, och grundades officiellt dagen därpå. Skillnaden mellan regementet Nordland och den danska frikåren var att den senare sanktionerades officiellt av den danska regeringen. En anhållan hade kommit från tyskt håll att Danmark, såsom ansluten till Anti-kominternpakten, skulle ställa militära enheter till förfogande vid en konflikt med Sovjetunionen. Detta hade i och med Operation Barbarossa sedan 22 juni blivit verklighet. Det fanns alltså inga krav på att soldaterna i Frikorps Danmark skulle vara nationalsocialister, men de skulle därmed bekämpa bolsjevismen.

Danska Frikorps-frivilliga.

Danska Frikorps-frivilliga.

Per Sørensen var löjtnant i danska armén innan han anmälde sig till Waffen SS. Han deltog i striderna i Demjansk och i Welikije Luki där han sårades 25 december 1942. När Frikorps Danmark upplöstes kämpade han vidare i Nordlanddivisionen. Han blev under kriget sårad 7 gånger. Han stupade under slaget om Berlin den 24 april 1945.

Per Sørensen var löjtnant i danska armén innan han anmälde sig till Waffen-SS. Han deltog i striderna i Demjansk och i Welikije Luki där han sårades 25 december 1942. När Frikorps Danmark upplöstes 1943 kämpade han vidare i SS-Panzergrenadier-Division ”Nordland”. Han blev under kriget sårad 7 gånger. Han stupade under slaget om Berlin den 24 april 1945.

Många frivilliga anmälde sig och redan i augusti samma år innehöll enheten 1000 man. Förbandets förste chef blev överstelöjtnant Christian Peter Kryssing som inte var nationalsocialist. Den som skulle leda den danska frikåren i strid var dock dess andre chef, majoren Christian Frederik von Schalburg, som även var medlem i Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP.

frikorps4

Christian Frederik von Schalburg, på bilden med sin son Alex, var ledare för danska nationalsocialistiska partiets (DNSAP) ungdomsorganisation NSU. Han stupade i strid den 2 juni 1942 i Demjansk.

Efter att ha tränats i Hamburg och sedan i Treskau (Polen) kom 8 maj 1942 ordern om avmarsch mot Östfronten där man anslöt sig till 3. SS-Panzer-Division ”Totenkopf”. Frikorps Danmark sattes in i den mycket hårda striden i Demjansk söder om Novgorod där man undsatte den inringade SS Totenkopf-divisionen. Den 2 juni dödades von Schaulburg av en landmina och tre dagar också frikårens tredje chef, Hans Albert von Lettow-Vorbeck. Den 2 juli utsågs SS-Sturmbannführern och DNSAP-medlemmen Knud Borge till ny befälhavare för kåren. Han anses ha varit en mycket skicklig taktiker.

frikorps7

Enligt vissa ”källor” blev frikårssoldater bespottade under sin permission i Danmark… Här marscherar dock 850 frikårssoldater i Köpenhamn och hälsas av en stor folkmassa.

Kåren drogs tillbaka från fronten från augusti till oktober samma år och hade under tiden permission i Danmark. 5 december befann sig kåren i ryska Nevel och sattes in vid försvarsställningarna Velikije Luki. Ryssarna angrep vid julaftonen och det utkämpades återigen hårda strider.

I mars 1943 drogs frikåren åter tillbaka från fronten och sändes till militärområdet Grafenwöhr i Nürnberg. Här upplöstes Frikorps Danmark den 20 maj 1943. Soldaterna uppmanades att ansluta sig till SS-Panzergrenadier-Regiment 24 ”Danmark”, vilket de flesta också gjorde. Regiment 24 Danmark var en del av Nordland-divisionen och fortsatte striderna till 1945.

frikorps6

Omkring 4000 danska frivilliga stupade under andra världskriget. Här en minnessten över de fallna i Kongensbro, Silkeborg kommun.


  • Publicerad:
    2018-06-28 00:00