INRIKES. Under helgen har det blivit känt att Göran Beckérus, grundare av Dagens Nyheters debattsida, dömts för flera fall av sexuella övergrepp mot närstående barn. Nordfront har domen mot pedofilen.

Grundaren av DN debatt dömdes för sexuella övergrepp mot tre närstående barn. Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Under torsdagen släppte tidningen Stoppa Pressarna nyheten att en känd Dagens Nyheter-profil dömts för sexuella övergrepp mot närstående barn. Denne kände DN-medarbetare visade sig sedermera vara ingen mindre än Göran Beckérus (19360925-1958), som av DN beskrivs som grundare av DN:s debattsida, uppgifter tidningen Nya Riks gick ut med igår.

Trots att domen föll redan år 2018 har den inte blivit känd för en bredare allmänhet förrän nu, vilket förmodligen kan förklaras av att den 84-årige Beckérus sedan länge gått i pension och därmed inte direkt varit i rampljuset utan istället kunnat flyga någorlunda väl under radarn medan han bott på ett äldreboende i centrala Hedemora.

I mitten av juni år 2018 lämnas en stämningsansökan in mot Göran Beckérus, efter att en polisutredning genomförts då anklagelser riktats mot DN-profilen. Enligt åtalet hade han begått övergrepp mot tre barn som varit honom närstående.

Mot målsägande A rörde det sig enligt stämningsansökan om ett fall av våldtäkt mot barn samt två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Mot målsägande B räknas fyra fall av våldtäkt mot barn upp, och för målsägande C ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Åratal av övergrepp mot unga barn
Övergreppen har begåtts under olika perioder enligt stämningsansökan. Någon gång under 2008 eller 2009  antastas målsägande C sexuellt i Norrtälje. Målsägande B utsätts för övergrepp under år 2011 och sedan under år 2017 då denne befann sig på Gran Canaria med Beckérus och i Norrtälje. Övergreppen mot målsägande A har pågått en tidsperiod som placeras någonstans från början av 2010 till mitten av 2013.

I målsägande A:s fall består övergreppen kortfattat av att Beckérus vidrört henne sexuellt då hon var mellan åtta och elva år gammal.

I målsägande B:s fall rör det sig om likartade övergrepp, även dessa påbörjade vid en ålder av sju eller åtta år och upprepades fram till nedre tonåren.

Målsägande C har enligt åtalet blivit antastad vid lägre ålder, då denne var cirka fem år gammal. Målsägande C har vaga minnesbilder av att ha blivit förmådd att vidröra pedofilens könsorgan.

Barnens föräldrar har också förhörts om vad barnen berättat och att Beckérus ska ha erkänt tidiga övergrepp och lovat att inte återupprepa dessa. Rätten kan också konstatera att målsägande A inte ville medverka i en utredning innan A fick reda på att även målsägande B och C misstänktes ha utsatts för övergrepp.

Göran Beckérus erkänner själv att han begått ett sexuellt övergrepp mot målsägande A och ett övergrepp mot målsägande B på Gran Canaria, men säger sig inte minnas alternativt förnekar resterande åtalspunkter.

Efter att ha värderat bevisningen i målet kom Norrtälje tingsrätt fram till att Beckérus är skyldig till våldtäkt mot barn i fem fall och grovt sexuellt övergrepp mot barn i sex fall. Däremot frikänns han från åtalspunkten som rör övergreppen mot målsägande C.

Det så kallade straffet för att ha begått sexuella övergrepp mot barnen blev tre års fängelse.

Domen mot DN-pedofilen kan läsas nedan:

B100-18


  • Publicerad:
    2021-07-03 19:27