Förra året spreds konstgödsel på cirka 80 000 hektar skogsmark i Sverige. Gödslingen ökar tillväxten. Baksidan av detta är ökat näringsläckage till sjöar och vattendrag och att vissa växtarter missgynnas av den kemiska konstgödslingen. Kort sagt skogarna förgiftas för att skapa kortsiktig profit.

Historik
Det har sedan 1970-talet varit tillåtet att gödsla med så kallat konstgödsel i Svenska skogar, tillämpningen har varierat under tidsperioden. Användningen av konstgödsel i produktionsskogarna har ökat med över 200 procent på 10 år. 2008 uttryckte landsbygdsminister Eskil Erlandsson sig positiv till skogsgödsling i en proposition, man tror att det kan vara en bidragande orsak.

Skadeeffekter
Skogsgödsling orsakar stora förändringar av markvegetationen. Gödsling medför att arter som grässorten kruståtel, mjölkört och hallon ökar, medan lingon- och blåbärsris minskar. De långsiktiga konsekvenserna har vi ingen aning om, t.ex. kan man ana att snabbväxande träd inte är lika motståndskraftiga mot t.ex. skadeinsekter.

– De studier som jag uppvisat visar på att det är 30-40 procent mindre blåbärsris i skogar som gödslats jämfört med sådana som inte gödslats, säger Joachim Strengbom, forskarassistent på SLU i Uppsala till Sveriges Radios Ekonyheter.

Inte ekologiska längre
Om man föder upp ekologiska köttdjur är det inte tillåtet att ge dem foder som är odlat med konstgödsel. Då räknas inte köttet som ekologiskt. Man kan alltså säga att t.ex. en älg som äter växter som konstgödslats inte längre kan räknas som ekologiskt uppfödd och detta trots att den lever fritt i skogen. Sannolikt skulle på längre sikt dålig kvalitet på maten till de vilda djuren påverka deras hälsa och psyke.

Företaget bakom
Det vanligaste gödningsmedlet som används är en produkt som heter Skog-CAN, små pellets som innehåller stora mängder kväve. Tillverkaren, det multinationella företaget Yara med huvudkontor i Norge lovar bokstavligt guld och gröna skogar i sin propaganda.
Företaget stödjer ”green revolution” i Afrika och vill vara med och fördubbla kontinentens hela matproduktion inom 40 år. Kritiker av hela ”green revolution” hävdar att lågkvalitativ massproduktion av livsmedel i tredje världen endast bidrar till befolkningsexplosioner och i slutändan mer lidande.
I de två nedanstående reklamfilmerna för konstgödningen slås man av att man använder främst ekonomiska argument, hur mycket pengar man kan tjäna på att sprida kemikalier i skogen. VD:n för Yara, Jørgen Ole Haslestad, säger när han blir intervjuad.

– Vi måste titta på jordbruk med en holistisk synvinkel där vi tar hänsyn till marknadsutvecklingen, finansieringen och infrastrukturen.

Det säger väl en del att dessa tre ting är herr Haslestads syn på holistik.

Reklamfilm från Skogsgödsling AB som sprider kemikalier i Svenska skogar:

Intervju med Jørgen Ole Haslestad, VD för kemikalieföretaget Yara:

Slutligen
Det är fullkomligt självklart att vi inte skall sprida kemikalier i skogen framförallt inte för något så kortsiktigt och banalt som ekonomisk vinning. Vi ser redan efter 40 års spridning att det fått negativa konsekvenser. Vi har helt enkelt ingen rätt att rubba naturen på det här sättet. I det fria Norden kommer företag som Yara inte att finnas. Företag som tjänar pengar på att förgifta planeten skall ses som brottslingar mot mänskligheten.


  • Publicerad:
    2011-11-23 00:00