Dagens datum 10 mars: På denna dag 1918 föddes Günther Rall, världshistoriens tredje främsta flygaress.

Günther_Rall

Günther Rall tillsammans med vapenbröder på östfronten 1943

Günther Rall föddes den 10 mars 1918 i Gaggenau, Schwartzwlad. Efter sin skolgång tog han värvning i den återupprättade tyska armén. Han befordrades till fänrik under 1936 och påbörjade utbildning vid krigsskolan i Dresden. Under tiden på krigsskolan sökte han in till flygvapnet och han kvalificerade sig som pilot 1938. Sin första postering fick han som löjtnant vid den legendariska jakteskadern, Jagdgeschwader 52 (JG 52).

JG_52_emblem

Jagdgeschwader 52 den mest framgångsrika flygeskadern i världshistorien

Günther Rall deltog i sina första luftstrider under det franska fälttåget. Den 12 maj 1940 sköt han ned sitt första fiendeplan, en fransk P-36 Hawk. Rall säger om sin första seger:
”Jag hade tur i min första luftstrid, men det gav mig ett jävla bra självförtroende…. och det skrämde mig samtidigt för jag träffades av en mängd kulor.”

Günther Rall deltog i slaget om Storbritannien, där han befordrades till Oberleutnant och tjänstgjorde som divisionschef i JG 52. Under hösten 1940 drogs förbandet från fronten för vila och reorganisation.

Efter en kort sejour på Balkan förflyttades JG 52 till östfronten för att delta i operation Barbarossa. Det var på den östra krigsskådeplatsen som Günther Rall skulle vinna majoriteten av sina segrar. Under tre dagar i juni 1941 vann Günther Rall sina tredje till femte luftsegrar. I november vann Rall sin 27:e luftseger, men blev själv nedskjuten. Rall kraschlandade sitt plan och skadades svårt, han räddades av en tysk stridsvagnsbesättning och kunde föras till ett fältsjukhus.

Vid fältsjukhuset kunde man konstatera att Rall hade brutit ryggen på tre ställen, och läkarna trodde att han aldrig mer skulle kunna gå igen, och definitivt aldrig mer kunna flyga. Efter drygt ett halvårs rehabilitering återvände Günther Rall dock till fronten och till stridstjänst i augusti 1942.

Kort efter sin återkomst till fronten dekorerades Günther Rall med Riddarkorset. I november 1942 vann han sin 101 luftseger och fick eklöven till Riddarkorset av Adolf Hitler personligen. I april 1943 befordrades han till kapten och fick befälet över den tredje flottiljen i JG 52.

Günther Rall får svärdstecken av Hitler

Günther Rall får svärdstecken av Hitler

Günther Rall vann luftsegrar på löpande band, i september 1943 vann han sin 200:e luftseger och tilldelades för detta svärdstecknet till sitt Riddarkors. I oktober samma år hade Rall sitt livs bästa månad, då han vann 40 segrar. En månad senare blev han den andre piloten i Luftwaffe som vann sin 250:e luftseger. I november 1943 befordrades han till major, under samma år vann Günther Rall 151 segrar.

I början på 1944 förflyttades Günther Rall till Jagdgeschwader 11, som hade till uppgift att försvara hemlandet mot den tilltagande västallierade terrorbombningen. Han tjänstgjorde som instruktör och utbildade sina piloter på fiendens styrkor och svagheter.

Under det sista krigsåret deltog Günther Rall i väldigt få stridsuppdrag, sin sista tjänstgöring gjorde han som eskaderchef i Jagdgeschwader 300. Vid krigsslutet hade Günther Rall vunnit 272 luftsegrar, bara Erich Hartmann och Gerhard Barkhorn har under krigshistorien uppnått fler luftsegrar.

Över 100 tyska piloter vann under det andra världskriget fler än 100 luftsegrar, den pilot som kommer närmast de tyska i antal luftsegrar i världshistorien är den finske piloten Ilmari Juutilainen med 94 segrar.

Efter krigsslutet tillfångatogs Günther Rall av amerikanska ockupationsstyrkor och sattes i fångläger. Günther Rall tjänstgjorde efter detta i det västtyska flygvapnet, där han uppnådde graden generallöjtnant. Efter att ha besökt politiker i Sydafrika i början på 70-talet, avskedades Günther Rall från sin tjänst inom det västtyska flygvapnet.

Günther Rall avled den 4 oktober 2009 vid 91 års ålder.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-03-10.


  • Publicerad:
    2019-03-10 00:39