Dagligen går en strid ström av illegala invandrare över gränsen mellan Mexiko och USA, en främlingsinvasion som den amerikanska staten gör litet, eller inget, för att stoppa. Men medborgare i de berörda gränsstaterna gör sitt bästa för att hindra och försvåra invasionen. Bland annat patrulleras gränsen av frivilliga, men nu har även mer handfasta initiativ tagits.

Den illegala invandringen från Mexiko till USA är enorm och de främlingar som tar sig in i Amerika ges generösa förmåner av de federala myndigheterna. Spänningarna har på senaste tiden ökat mellan de etniskt vita amerikanerna och mexikanska invandrare. Olika mexikanska grupperingar har genomfört stora demonstrationer där man bland annat krävt att alla som för närvarande uppehåller sig illegalt i USA skall få automatiskt uppehållstillstånd – det rör sig om miljontals människor. Vidare har separatistiska mexikanska grupperingar öppet hotat den vita befolkningen på massmöten där man talat om att kämpa för de vitas undergång. Dessa organisationer rekryterar från de tusen och åter tusen främlingar som dagligen försöker ta sig över gränsen från Mexiko.

Organisationer som bland annat Minutemen försöker att motverka detta, dels genom lobbyarbete men även genom att anordna frivilliga patrulleringar av gränsen. Minutemen är inte nationella i den bemärkelse som vi lägger i ordet utan snarare konservativa ”patrioter” som inser den överhängande fara denna främlingsinvasion utgör. Naturligtvis får de därför utstå den vanliga behandlingen från media och mångkulturförespråkare i vars agenda de illegala invandrarna fyller en viktig roll.

På olika platser längs gränsen har Humane Borders, ett av det otal mångkulturvurmande organisationer som finns, satt upp vattenstationer åt de illegala invandrarna som måste korsa stora och ogästvänliga områden när de överger sitt hemland Mexiko. Att sätta upp dessa vattenstationer strider mot lagen men myndigheterna gör inte mycket för att komma till rätta med problemet. Humane Borders fyller på vattenstationerna dagligen och utmärker dem genom att hissa en blå flagga på 10-metersstolpar som skall underlätta för främlingarna att finna dem.

Mot detta har nu okända patrioter agerat genom att söka upp och förstöra dessa vattenstationer. Vid flera tillfällen har man rivit ner de blå flaggorna, skjutit sönder vattenbehållarna eller hällt ut vattnet. Organisationen Humane Borders klagar över att sådana aktioner kan resultera i att människor dör. De som utför handlingarna resonerar troligtvis så att de hellre ser till sina egnas väl, dvs. sitt folks, än att ge upp sin egen framtid. En fullt förståelig och berömvärd inställning.


  • Publicerad:
    2006-06-18 00:00