Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Förutsättningen för nationell överlevnad

Viljan till nordisk enhet är inte ny. Snarare har den alltid funnits och tidvis fått mer genomslag för att sedan glida undan. Motståndsrörelsen ser nordisk enhet som en förutsättning för nationell överlevnad.

Avhumaniseringen av nationalisten

I skenet av Sverigedemokraternas intåg i riksdagen verkar pk-etablissemanget förlorat kontrollen över sig själv och sin annars så genomtänkta och samordnade medietaktik. Välregisserad och finslipad propaganda har trängts undan av flagrant hat och förvirring.

Inför valdagen

Motståndsrörelsens Magnus Söderman skriver inför valet nu på söndag. Med utgångspunkt från de två intervjuer som publicerats resonerar Söderman kring partierna utifrån ett nationalsocialistiskt perspektiv. Vidare tas frågan om Sverigedemokraterna upp. Förhoppningen är att detta blir en vägledning.

I det lilla avslöjas det stora

Här om sistens förklarade Vänsterpartiets ledare, under en utfrågning i teve, att det inte fanns några argument mot en genom lagen tvingande delning av föräldraförsäkringen. Vänsterpartiet anser att alla familjer i Sverige skall tvingas att dela lika på de 14 månader man får vara hemma med det nyfödda barnet.

Sent skall syndaren vakna!

Magnus Söderman skriver provocerande i denna krönika och utmanar en ”helig ko” för nationella.

Skilda världar

En krönika som ställer frågan om ”vanligt folk” och etablissemangets företrädare verkligen står varandra nära.

Burkaförbud? Nej tack!

Magnus Söderman skriver med anledning av Jan Björklunds utspel om burkaförbud i skolan och ställer frågan om ett sådant förbud verkligen är eftersträvansvärt.

Om presidenter och monarker

En intressant fråga ställd till Motståndsrörelsen angående vårt politiska mål; att etablera en Nordisk republik. Då denna fråga är viktig publiceras den här även som artikel.

Skådeplats Tranemo

Att världen är orättvis lär vi oss alla tidigt i våra liv och de flesta av oss accepterar detta naturliga tillstånd. De flesta av oss försöker även då och då göra saker och ting lite mindre orättvisa men vi vet att det är som det är.

Polisen igår och idag

Med anledning av det oprofessionella beteende som en polisman i Stockholm uppvisade mot en aktivist i organisationen skriver Magnus Söderman en personlig reflektion om polisen då, nu och i framtiden.

Taktlös festival i Stockholm

Lördagen den 5 juni anordnas en vänsterextremistisk festival i Stockholm.

Dårredaktionen uttalar sig

I samband med att en extrem antinationalistisk tidskrift, vilken ofta används som faktabank för massmedia och andra, publicerat en rapport i vilken det framgår att Svenska motståndsrörelsen, till skillnad från andra grupperingar och organisationer inom den ”nationella rörelsen”, ökat sin aktivism, förfasar sig Expressens ledarredaktion i en artikel den 31 maj.

Svenskar mer positiva till mångkulturen; djävla skitprat

En upprörd Magnus Söderman kommenterar dagens två stora mediehändelser – SD:s påstådda tapp av väljare och det ”faktum” att svenskarna blivit saligt positiva till den nuvarande ordningen.

Demokraturen avslöjar sig… igen

Ekot har genomfört en undersökning där man frågat närmare 2000 lokalpolitiker i Sverige hur de ställer sig till att samarbeta över blockgränserna för att stänga Sverigedemokraterna (SD) ute, skulle det visa sig att de fick vågmästarroll i respektive kommun efter valet i september. Resultatet av undersökningen visar klart hur det står till i svensk politik.

Expo-Kajsa ger oss rätt

I takt med att den vita minoriteten på jorden vaknar upp från sina drömmar till en verklighet de för 20-30 år sedan inte kunde föreställa sig, tvingas nu media, politiker och politiskt korrekta proffstyckare så smått att försvara sig offentligt. Resultaten är ibland intressanta.

Kommuniké: Alla kan göra något

Här följer Motståndsrörelsens aprilkommuniké.

Sverige gör sig till måltavla

En utrikespolitik för den Nordiska republiken

Magnus Söderman svarar på alliansregeringens utrikespolitiska deklaration och resonerar kring hur den framtida staten i det befriade Norden bör agera.

Regeringens deklaration, en sorglig läsning

Alliansregeringens utrikespolitiska viljeriktning för 2010.

Hembygdsrörelsen anfrätt av politisk korrekthet

Hembygdsrörelsen som genom åren bedrivit ett berömvärt arbete med att vårda den svenska kulturen och traditionen, tillika bevara byggnader av historiskt värde med mera, lierar sig med extremister av värsta sort för att ”utbilda” sina medlemmar att hantera ”intolerans” och ”främlingsfientlighet”.

Bra initiativ av Hugo Chávez

Venezuelas president, vänstermannen Hugo Chávez, har gjort sig känd för sina starkt fientliga uttalande mot USA och allmänna kritik mot västerlandet. Nu har han återigen levererat ett svavelosande tal vars innehåll i mångt och mycket vilken nationellt sinnad som helst kan hålla med om.

Demokraturens kreatur slår till igen

Magnus Söderman kommenterar anmälan av brevet som skickades till boendet för ensamkommande flyktingbarn i Sundsvall.

Med statistik kan man bevisa vad som helst

Enligt en artikel publicerad den 25 december på rod.se (tidningen Riksdag & Departement) anser en majoritet av Sveriges befolkning att ”invandringen till Sverige under de senaste 20 åren har varit bra för landet.”

Positiva tendenser hos folket

Efter det att TT publicerat den opinionsundersökning som Riksdag & Departement anlitat Sifo för att genomföra; som kom fram till att 56 procent av Sveriges befolkning skulle vara av åsikten att invandringen till Sverige varit bra, har bloggosfären vaknat till liv med spännande resultat.

Om nedläggningen av Saab

I och med GM:s beslut att lägga ned Saab skriver Magnus Söderman om detta och resonerar kring det i ett vidare perspektiv.

Debattartikeln som 14 Dagar inte ville publicera

En kort artikel där frågan om vem som är svensk behandlas ur ett nationalsocialistiskt perspektiv. Denna debattartikel var tänkt att publiceras i skoltidningen 14 Dagar. Detta stoppades dock av skolledningen.

Om konserten i Falun och Daniel Riazat

Under gårdagen, den 9 november, genomförde Dalarna mot rasism en bejublad och oändligt folkligt uppskattad konsert i Falun. Man hade gått man ur huse, kommit från när och fjärran, för att följa den unge människovännen, politikern, ledaren, antirasisten med mera Daniel Riazat i hans kamp mot sådana som Svenska motståndsrörelsen – detta trots att han står under hot från denna extremhögernazistorganisation… eller hur var det nu?

Ny bok utgiven – Vän Döþer av Wulf Sörensen

Minnen från ens barndom är ofta dunkla och oskarpa; speciellt för sådana som oss, revolutionära själar som inte har tid att sentimentalt blicka tillbaka på den tid som flytt utan alltid måste leva i nuet med siktet inställt på en osäker framtid. Detta är ett pris vi får betala för vår trohet mot plikten. Ett i sammanhanget billigt pris.

Ökad trygghet och engagemang efter pedofilvarningar

Under en relativt kort tid har Motståndsrörelsens aktivister i Norrland, efter att initiativ tagits av organisationens ansvarige på plats, Mikael Skillt, drivit en kampanj för att främst informera boende i områden där dömda pedofiler slagit sig ner, om den potentiella fara för barnen denna utgör. Resultaten har varit över förväntan.

Den 12-åriga husockupanten

Denna krönika bygger på en liten notis jag såg då jag ögnade igenom en lokaltidning på jobbet, en notis som väckte vissa tankar jag vill dela med mig av – upprepningar för vissa, nyhet för andra, tänkvärt för oss alla.

Motståndsrörelsen: Vi kämpar för mångfald!

När jag läser i media om Svenska motståndsrörelsen undrar jag ofta om det finns ytterligare en organisation med samma namn som denna jag är med i; det samma grunnar jag över då jag läser vissa andras uppfattning om oss. Hur kan så många ha så fel?

Sverige i kris

Hundratusentals svenskar är idag arbetslösa, varslen fortsätter och trots enstaka optimister verkar de flesta analytiker vara överens om att den globala finanskris som smittat av sig på Sverige inte kommer att vika ännu. Fortfarande beräknar man en arbetslöshet på över 12 procent inom två år samt att man inte kommer att märka ett uppsving i […]

Domar mot vänsterextremister i Göteborg

Idag föll domarna mot de vänsterextremister som deltog i överfallet av nationella i Göteborg den 6 juni förra året. Magnus Söderman kommenterar.

Kurdo Baksis dröm, svenskarnas mardröm

Magnus Söderman har läst en artikel där Kurdo Baksi redogör för sin dröm om det framtida Sverige. Ni kan säkerligen ana att Söderman inte mottog denna skildring med glädje.

Om den antisionistiska demonstrationen, islam och vår kamp

I den förda politikens och mångkulturens namn sker det mest absurda i vårt land.

Der alte Kämpfer

Det är en gammal man som möter oss i trappan till det stora huset. Först verkar det som om han inte riktigt vet vilka vi är och vår konversation haltar en aning. Jag blir orolig för att åldern tagit ut sin rätt. Men jag har fel och efter en kort presentation pratar han på som vem som helst.

Pridefestivalen i Stockholm

Motståndsrörelsens Magnus Söderman skriver om den nu pågående Pridefestivalen i Stockholm. Av allt att döma är han ingen varm anhängare.

RFSL-ungdom definierar homolobbyns kommande kamp

Alla de som trott att de homosexuella nu, med tanke på att i stort sett samtliga deras krav gått i uppfyllelse, pö om pö kommer att avveckla sin lobbyism och tona ner sin ”kamp” till förmån för att vara ”normala” medborgare i ett ”normalt” samhälle, måste tänka om. Det finns tillsynes mycket mer för homolobbyn att strida för.

Ej demokrater, inte heller för totalitarism

Med tanke på den exponering Motståndsrörelsen får i media, och har fått under de senaste månaderna, vilket gjort att intresset för organisationen ökat, ligger det i vårt intresse att litet tydligare klargöra vår ståndpunkt i skenet av att vi påstås sträva efter ett totalitärt samhälle.

Angående säkerhetspolisens analysförmåga

Brottsförebyggande rådet och säkerhetspolisen släppte för en tid sedan en rapport gällande vänster- och högerextremt våld i Sverige. Rapporten har nagelfarits från båda sidor vilket givit upphov till ifrågasättanden av systemets kompetens.