Venezuelas president, vänstermannen Hugo Chávez, har gjort sig känd för sina starkt fientliga uttalande mot USA och allmänna kritik mot västerlandet. Nu har han återigen levererat ett svavelosande tal vars innehåll i mångt och mycket vilken nationellt sinnad som helst kan hålla med om.

Venezuela brottas med kraftiga ekonomiska problem och på kort tid har staten stängt tre banken och beordrat två finansiella institut att göra det samma. Lördagen den 23 januari höll Chávez ett tal där han bland annat fördömde kapitalismen vilken han kallade för ”vägen till helvetet”. Vidare kom han med kritik mot det kapitalistiska systemet vilket han anser marknadsför behovet av cigaretter och andra droger för att sedan kunna tillhandahålla dem i fattigare länder.

Det intressantaste av allt var dock hans uppmaning till leksakstillverkarna; att producera dockor som ser ut som landets ursprungsbefolkning.
– Dockor som Barbie har inget med landets kultur att göra, sade han enligt Sky News.

I vanliga fall hade ju ett sådant uttalande klassats som rasistiskt men sådana kommentarer lyser med sin frånvaro. Trots allt är Chávez vänsterman och internationellt sedd som lite av en hjälte för den samlade vänsterintelligentian. Sedan är det ju så att vänstern generellt sett stödjer nationalistisk kamp, som exempelvis ETA:s i Baskien, IRA på Irland och så vidare medan de på hemmafronten är kraftigt internationella – en paradox som ännu väntar på att förklaras.

Vi nationella kan bara skriva under på Chávez uttalanden angående kapitalismen, även fast vi inte anser västerlandet som sådant skyldiga utan snarare en viss elit inom bank- och mediesfären uppbackade av självgoda överlöpare av olika kulör. Chávez är nog inte okunnig om denna kabal heller och vi förstår att han generaliserar för enkelhetens skull.

Vi stödjer även hans uppmaning att driva ut Barbie ur Venezuela för det säger väl sig självt att barnen där skall ha rätten att leka med dockor de kan identifiera sig med och som inte påtvingar dem ett ouppnåeligt ideal. Vi anser att det samma borde råda i Sverige där dagis och förskolor uppmanas att vara politiskt korrekta och förbereda (läs indoktrinera) barnen att vänja sig vid månkulturalismen.

Lycka till Hugo Chávez!


  • Publicerad:
    2010-01-24 00:00