MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under lördagen den 24 november genomfördes en offentlig flygbladsutdelning i centrala Göteborg. Vinterkyla och god respons kom att avslutas med lite handgemäng med lokala drönarrödingar.

Det var kring middagstid under lördagen som kamrater ur Motståndsrörelsens andra näste möttes upp i centrala Göteborg. På schemat stod gatuaktivism och efter en kort genomgång förflyttade man sig till Avenyn, där flygbladsutdelningen började.

Trots att vintern ryckt närmare med kalla vindar var det mycket folk ute i rörelse och bland dessa julklappshandlande var bemötandet tämligen gott. Först när aktiviteten var planerad att avrundas ankom en skock öppet negativa meningsmotståndare, vilket föranledde att man delade flygblad ytterligare en stund samtidigt som dessa meningsmotståndare fick lov att gråta ut om den behandling de fick mottaga.

Men som sagt var det genomsnittliga bemötandet förhållandevis gott. Trots att de flesta hade mer eller mindre bråttom så hann många med att stanna och utbyta några hastiga kommentarer. Flertalet medgav att de inte läst in sig på alla ämnen, men de delade Motståndsrörelsens syn i de ämnen i vilka man fördjupat sig. Alltså: läs på om exempelvis ras, Tredje riket, ”förintelsen”, massinvandring eller sionism – och ta ett steg närmre nationalsocialismen!

En polack som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare på 1970-talet stannade och jämförde Sverige och Polen. I det kommunistiska Polen utvisades judar eftersom det ansågs problematiskt att dessa inte nödvändigtvis var lojala till Polen – och således torde inte heller andra vilt främmande folkslag ha någon särskild lojalitet till exempelvis Polen eller Sverige. Att Polen av idag knappast tar emot några ”flyktingar” från Afrika eller Asien var han stolt över, trots att han inte bott där de senaste 40 åren.

En annan intressant diskussion skedde med en hemlös man. Han vittnade bland annat om hur sanslöst bortprioriterad man är ”på botten” som vit. Under sin tid ”mellan boenden” hade han börjat se sin omvärld från ett utifrånperspektiv och därtill läst på om vilka som håller i trådarna från samhällets topp, och således delade han Motståndsrörelsens kritik mot globalism och sionism.

Mellan denna typen av diskussioner passerade givetvis även en del drönare, eller NPC:er, som tackade nej till flygblad med hänvisning till ”allas lika värde” och dylikt. När dessa ombads förklara likavärdestänket för någon som aldrig förstått dess innebörd, kortslöts hela systemet och drönaren lämnade platsen i tystnad eller med något gurglande mantra på sina läppar.

Efter drygt två timmar av propagerande hade dock ”röda Göteborg” lyckats skrapa ihop hela kompetensreserven i form av en skock fetlagda androgyner som började ropa ramsor som om det gällde livet. Med två timmars stålsättning i ryggen vågade de sig på att omringa en motståndsman och försöka ta hans flygblad – men så snart en av de rultiga åkte i backen så backade de övriga undan.

”Sionistiskt bankvälde är bra”, sa Bill. ”Att motsätta sig det borde vara förbjudet”, sa Bull.

Därefter kom det snabbt ett flertal polisfordon som tomgångskört i närheten i säkerligen en timmes tid. Dessa gick emellan henorna och motståndsmännen, vilket ledde till radikalt ökad trygghetskänsla hos henorna. Under tiden som diskussion ägde rum mellan ansvarig motståndsman på plats och polisbefäl så skedde ytterligare några tillrättavisningar av de gravitationshandikappade.

Runtomkring fortsatte dock flygbladsutdelningen och i vanlig ordning vid ramsrödingars ankomst så ökar intresset för Motståndsrörelsens aktivitet. Ett flertal skrattade gott och lovade att läsa på Nordfront om det nu var så hårresande medan någon annan beklagade sig över att somliga kan få avkomma så vanskapt att det rör sig om en kommunist eller knarkare.

Märkligt nog valde henorna snart att flytta sig till andra sidan gatan, där det också fanns motståndsmän. Till en början gick de i så rask takt som deras fysik tillät, men det kom att gå långsammare och långsammare när de såg att inte poliserna gick med dem som dagisfröknar.

Väl på andra sidan gatan så försökte de sig på ungefär samma trick som tidigare, det vill säga att omringa en motståndsman och ta hans flygblad. Det fungerade inte denna den andra gången heller. Istället blev det gruff och handgemäng, vilket fick motståndsmän och poliser från andra sidan gatan att sätta av i en väldig fart. Poliserna slog vilt mot alla de kom åt och ett flertal av poliserna hade garanterat ett personligt agg mot Motståndsrörelsen. En motståndsman greps samtidigt som hela henflocken ”snappade” om hur rädda de varit och hur otäckt allt känts.

Efter att situationen lugnat ner sig en aning valde man att avrunda aktiviteten och strax därefter var den gripne kamraten åter fri och utan brottsmisstankar. Dagen avslutades sedan över en bit mat, vilket var välkommet och uppskattat.

Är du intresserad av att delta i Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter i framtiden? Ansök om medlemskap snarast!


  • Publicerad:
    2018-11-26 23:30