Dagens datum 28 februari: Detta datum 1692 inleddes häxjakten i Salem.

häxjakten i Salem

När ”häxor” började avrättas i Salem, år 1692, var detta inget nytt fenomen i den kristet dominerande världen. Detta hade redan existerat i Europa sedan århundraden tillbaka. Häxprocesserna anses ha skett systematiskt främst på 1400- till 1600-talet, men legitimerades redan år 1233 då påven Gregorius IX utfärdade en bulla där han förklarade häxförföljelserna för Gudi behagliga gärningar. Hur många så kallade häxor som avrättades finns det olika statistik kring. Det uppges i en del fall att det skulle ha rört sig om 40-60 000, men många historiker har räknat till hundratusentals medan andra tror att det kan ha rört sig om så många som miljoner människor. Den stora majoriteten av dessa var kvinnor och på 1600-talet brände man också vetenskapsmän och andra som kättare som inte delade kyrkans världsbild.

Det var från ett sådant europeiskt klimat som en grupp brittiska puritaner begav sig till Massachusetts, USA, som då var en brittisk koloni. I Massachusetts fick dessa kristna snart politiskt inflytande. I den lilla staden Salem (och i kolonin i stort) styrdes samhället av kyrkan. Kyrkan var extremt kalvinistisk och alla former av (icke-religiös) musik, dans och firande av helgdagar (jul, påsk, etc.) var strängt förbjudna, då man påstod (med rätta) att de hade hedniskt ursprung. En form av musik var dock tillåten, psalmsånger utan musikinstrument. Leksaker, såsom dockor, förbjöds och all utbildning kretsade istället kring bibeln och den religiösa doktrinen. Det var denna sorts kristna som skulle skapa masshysteri i Salem.

Häxjakten i Salem inleddes den 28 februari 1692 och de första åtalen väcktes dagen efter. Det hela började dock i januari samma år då Elizabeth (9) och Abigail Williams (11), dotter respektive brorsdotter till prästen Parris, hade fått ”anfall”. De skrek, kastade saker omkring sig, yttrade konstiga ljud och vred sina kroppar i konstiga ställningar. En läkare fann inget fel med flickorna rent fysiskt och ansåg att symptomen hade en övernaturlig orsak. En annan flicka, Ann Putnam (11), sade sig också uppleva liknande saker. Den 29 februari samma år, efter påtryckningar från domare Jonathan Corwin och John Hathorne, lade flickorna skulden på tre kvinnor: Tituba (prästen Parris karibiska slav), Sarah Good (en hemlös tiggare) och Sarah Osborne (en fattig äldre kvinna).

Alla tre kvinnorna blev tagna inför domare och förhördes i flera dagar. Osborne och Good hävdade sin oskuld, men Tituba erkände och sade: ”Djävulen kom till mig och bad mig att tjäna honom”. Hon beskrev detaljerade bilder av svarta hundar, röda katter, gula fåglar och en ”svart man” som ville att hon skulle skriva under djävulens bok. Hon erkände att hon undertecknade hans bok och sade att flera andra häxor var ute efter att förgöra de kristna. Samtliga tre kvinnor fängslades.

häxjakt i Salem

Ett frö av paranoia planterades och en hel del anklagelser följde under de närmaste månaderna. Anklagelser mot Martha Corey, en lojal medlem i kyrkan, bekymrade samhället; om hon var en häxa kunde vem som helst vara det. Domarna förhörde Sarah Goods fyraåriga dotter, Dorothy, och hennes vaga svar ansågs vara en bekännelse. Förhören blev dock allvarligare i april när viceguvernören Thomas Danforth och hans assistenter deltog i förhören. Många människor från Salem och andra städer i Massachusetts togs in på förhör.

häxa_på_väg_att_bli_hängdDen 27 maj 1692 beordrade guvernör William Phipps skapandet av en särskild förhörsdomstol på grund av det stora antalet människor som anklagades. Det första fallet i denna domstol rörde Bridget Bishop, en äldre kvinna som var känd för att berätta sagor och för promiskuitet. Hon dömdes och den 10 Juni var hon den förste som hängdes på vad som senare kallades ”Gallows Hill”. Fem dagar senare skrev Cotton Mather ett brev där han bad domstolen att inte tillåtet spektrala bevis (drömmar och visioner). Domstolen ignorerade detta och fem personer dömdes och hängdes i juli, fem i augusti och åtta i september.

Den 3 oktober kom Cotton Mathers son, Increase Mather, dåvarande president för Harvard, att följa i sin fars fotspår genom att fördöma så kallade spektrala bevis. Guvernören Phipps valde på grund av detta och det faktum att hans fru också hade anklagats för häxeri, att förbjuda fler gripanden samt att lägga ner den nya domstolen. Phipps benådade så småningom alla som satt i fängelse anklagade för häxeri. Skadan var redan skedd dock; nitton människor hade hängts på ”Gallows Hill”, en 71-årig ​​kvinna hade pressats till döds med tunga stenar och flera avled i fängelset. Totalt blev nästan 200 personer anklagade för häxeri.


  • Publicerad:
    2013-02-28 02:35