STORBRITANNIEN. Brightons och Hoves kommunfullmäktiges panel för transsexuellas likaberättigande påpekade nyligen att blanketter där man ska fylla i sitt kön har alternativen ”man”, ”kvinna” och ”annat” men att det ändå bara går att välja mellan ”Mr”, ”Mrs”, ”Ms” och ”Miss” där man skriver sitt namn. Panelen menar att detta exkluderar de individer som inte identifierar sig som män eller kvinnor.

Kommunfullmäktige beslutade därför om att ändra svarsalternativen på blanketterna för att blidka alla HBT-individer i samhället. Istället för att bara ha ”male” och ”female” som svarsalternativ har de nu infört ”Mx” som är en förkortning av ”mixter” som alltså skall vara ett könsneutralt alternativ.

Kommunfullmäktige utreder nu även om man skall godkänna ytterligare en serie åtgärder som innebär att man ej längre behöver uppge kön när man skriver in sig på sjukhus, att kommunfullmäktigeledamöter och polis ska genomgå HBT-kurser samt att man skall introducera könsneutrala toaletter och omklädningsrum. Även dessa förslag har framlagts av kommunfullmäktiges panel för transsexuellas likaberättigande.

Media i Brighton och Hove har hyllat dessa förändringar och kallat dem ”ground-breaking” samtidigt som de hoppas på mer förändringar likt dessa.

Enligt Phelim MacCafferty, som är ordförande för panelen för transsexuellas likaberättigande, har HBT-grupperna varit en av de mest underpreviligerade och marginaliserade grupperna i Brighton och Hove.

MacCafferty anser också att kunskapen om ”alternativa livsstilar” har varit alldeles för dålig hos befolkningen allt för länge och att förslagen som lagts fram kommer att bidra till ett mer rättvist samhälle för transpersoner att leva, jobba, studera i.

Källa:
Brighton Council adopts new ’MX’ title for its transgender population


  • Publicerad:
    2013-05-07 23:30