INRIKES. Vallarna runt Nyköpingshus har under hösten undersökts av Statens fastighetsverk. Vid en borrning hittades ett tidigare okänt rum tre meter under marken.

Nyköpingshus. Foto: Arild Vågen (CC BY-SA 4.0).

Området runt Nyköpingshus har under hösten undersökts av Statens fastighetsverk (SFV). När man borrade vid en av platserna hittades ett tidigare okänt rum tre meter under marken, skriver SVT Nyheter.

Man tror att det är en så kallad kasematt – en underjordisk gång – som under Gustav Vasas regeringstid för 500 år sedan användes för att försvara slottet. Det var han som i mitten av 1500-talet lät bygga vallarna och de underliggande kasematterna.

Borrningen genomfördes i avsikt att ta reda på hur man ska kunna restaurera hålrummen under vallarna. I ena hörnet av slottsområdet hittades den nya kasematten när borren 2,7 meter ner i jorden stötte på ett lager med bruk och tegel.

— Det är häftigt. Vi visste ju att det har letats efter fler kasematter genom åren och just här hittade vi någonting, säger Ulrika Gräns, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk, till SVT.

— När man stod med borrprovet framför sig var det väldigt speciellt, säger hon till SVT.

Den nya kasematten går inte att komma åt och vilket skick den är i är oklart.

Kasematterna hotas av tidens tand. Murstenarna ramlar ner en efter en då kalket lakas ur murbruket. Det planeras för en restaurering men det blir kostsamt eftersom jordmassorna ovanför gångarna måste grävas bort för att kunna täta murverket utifrån. Det finns i nuläget inga pengar avsatta.

— När kalket far ut ur bruket, släpper bruket och stenarna ramlar. Om vi inte gör något så är det en tidsfråga innan allt bara imploderar, berättar Ulrika Gräns.

Nyköpingshus, som förstås ligger i Nyköping, var ursprungligen en medeltida borg som nu delvis är lagd i ruiner. Det var troligen Birger Jarl som påbörjade borgbygget.

Senare använde Gustav Vasa borgen för försvarsändamål och lät förstärka den. Från hans tid finns ett runt kanontorn bevarat.

Hertig Karl (som senare blev Karl IX) lät i slutet av 1500-talet bygga om borgen till ett renässansslott. Slottet brann år 1665 tillsammans med övriga Nyköping. Eftersom man valde att inte återuppföra slottet så användes en del av teglet i stället som material i ombyggnaden av Stockholms slott.

På 1900-talet rustades delar av slottet upp och där huserar nu Sörmlands museum med permanenta utställningar i Kungstornet samt en restaurang i Gästabudssalen och Drottningkällaren.


  • Publicerad:
    2020-11-16 21:55