Dagens datum 27 februari: Highway of death, eller ”dödens motorväg”, var en amerikansk massaker som ägde rum 26-27 februari 1991 och skördade uppemot 10 000 människoliv.

Highwayofdeath2

Irak hade tidigare invaderat och annekterat Kuwait efter fejd kring Iraks ekonomiska problem och oljeindustri. USA svarade med att bygga upp en FN-koalition för att militärt tvinga ut Irak ur Kuwait. Den militära operationen kom att kallas för Operation Desert Storm och inleddes 17 januari med en 40 dagar lång flygoffensiv för att slå ut det irakiska flygvapnet och sedan strategiskt bomba Irak.

Efter flygoffensiven inleddes en markoffensiv den 24 februari för att slutligen driva ut Irak ur Kuwait. Koalitionens styrkor framryckte in i Irak och Kuwait på flera fronter från den saudiarabiska gränsen. Huvudanfallet mot den västra flanken hade som mål att krossa Iraks republikanska garde och skära av de irakiska styrkornas förbindelse med hemlandet.

26 februari accepterade Irak FN:s krav på ett tillbakadragande från Kuwait efter ett förslag från Sovjetunionen. Irak började mobilisera sina styrkor för att lämna Kuwait och återvända hem till Irak på de enda två motorvägar som går mellan norra Kuwait och södra Irak.

USA:s president George H.W. Bush förnekade att det skulle vara ett tillbakadragande och hävdade att det var en taktisk reträtt och ett försök till anfall mot koalitionen. Amerikanarnas taktik gick ut på att bomba det första och sista fordonen i konvojen för att stänga in dem och omöjliggöra en flykt, sedan skulle flygvapnet förstöra alla övriga fordon och döda så många Irakier som möjligt.

Highwayofdeath3

Highway of death har efter kriget kommit att kallas för en massaker för dess brutalitet. Många inom konvojen var obeväpnade och enkla mål för de stridsflyg som konstant bombade irakierna med klusterbomber och napalm under flera timmar.

Highwayofdeath4

Endast ett fåtal i konvojen var soldater, medan de övriga var logistik-arbetare, brandmän och sjukvårdspersonal. Totalt ska cirka 1 800-2 700 fordon , mestadels bussar och personbilar med irakiska och utländska civilister, ha förstörts. Uppemot 10 000 människor kan ha dödats i massakern.

Highwayofdeath1

Under och efter kriget har västmedia vinklat händelsen till att ha varit nödvändig för att försvaga det irakiska försvaret och hindra framtida offensiver från Irak. Men faktum var att Irak redan var försvagat av den luftbombning som skett sedan 17 januari och saknade förmåga att fortsätta kriget med koalitionen.

Bombningen var ett klart brott mot mänskliga rättigheter och brott mot krigets lagar och ses idag som en av 1900-talets största krigsförbrytelser. Trots detta, och det faktum att man använde sig av olagliga vapen som förbjudits av Genèvekonventionen, har ännu ingen dömts för denna massaker.

Filmer om Highway of death:


  • Publicerad:
    2014-02-27 19:08