Dagens datum 19 september: Denna dag 1939 talar Hitler om bakgrunden till befrielsen av Danzig och sedan invasionen av Polen, en aktion som påstås ha varit startskottet för andra världskriget.

Hitler hyllas för befrielsen av Danzig. Från den 20 september 1939 i Danzig.

Hitler hyllas för befrielsen av Danzig. Från den 20 september 1939 i Danzig.

När nationalsocialisterna kom till makten i Tyskland började man återta tyska områden som av första världskrigets oförsonliga segermakter gavs bort till främmande makt genom det så kallade Versaillesfördraget. Genom folkomröstningar och fördrag kom etniska tyskar från flera av de bestulna områdena att återigen tillhöra Tyskland.

När det kom till Polen ville Tyskland införliva den fria staden Danzig och ha en landförbindelse genom den polska korridoren. Den polska regeringen förkastade dock Hitlers förslag på en fredlig lösning och gick istället i allians med Storbritannien, vilket var en form av krigsförklaring.

Den 1 september 1939 beslutade Tyskland att gå in i Polen för att skydda den tyska befolkningen som utsattes för förföljelser och etnisk rensning av Polen. Den 3 september, samma dag som Storbritannien och Frankrike förklarade Tyskland krig, genomfördes i Polen en av de värsta massakrerna på tyska civila, Bromberg-massakern. Massakrerna på tyskar, som skedde med stöd av den polska regeringen och med brittiska och franska garantier att skydda landet från tyska motreaktioner, tvingade slutligen Hitler att beordra fullskalig invasion av Polen.

Den 19 september höll Hitler ett tal i Danzig där han förklarade bakgrunden till det polska fälttåget. I talet refererar Hitler till Bromberg-massakern och förklarar bland annat att ”tiotusentals blev bortförda, misshandlade och mördade på de mest ohyggliga sätt”, medan ”den fromma demokratiska världen bara stod och såg på”.

Vad som inte var känt när Hitler höll talet, men som framkommit av dokument efter kriget, var att Storbritannien ville ha krig med Tyskland och att man planerade att förklara krig minst sju dagar innan Tyskland först gick in i Polen. Istället kom Tysklands undsättning av folktyskar i Polen – ”startskottet för andra världskriget” enligt den allierade propagandan – att användas som en ursäkt för att förklara krig mot Tyskland.

Nedan delar av det tal som Hitler höll i Danzig den 19 september 1939:

Hela talet finns att läsa på engelska HÄR.

Nordfronts historieredaktion kommer vid ett senare tillfälle återkomma till vad som föranledde andra världskriget.

 


  • Publicerad:
    2018-09-19 00:23