VALUTA. Som svar på allmänhetens oro över landets guldreservs säkerhet har den holländska centralbanken beslutat att hämta hem delar av sin guldreserv. En stor del av Hollands guldreserv förvaras för närvarande i New York Federal Reserve.

För att bättre sprida ut sin guldreserv och för att stävja befolkningens oro har den holländska centralbanken nu beslutat att öka den andel av guldreserven som ska förvaras i Holland från 11 procent till 31 procent. Detta innebär att man återkallar 120 ton guld från amerikanska Federal Reserve i New York.

Holland kommer dock fortfarande att ha en stor del av sin guldreserv förvarad hos utländska banker. Bland annat har Holland delar av sin guldreserv förvarad hos banker i Kanada och Storbritannien. Flera andra europeiska länder har nyligen övervägt att ta hem sina guldreserver, bland annat Tyskland, som dock fick lägga den planen på is efter massiv mediapåtryckning.

Källa:
Holland tar hem guldreserv från USA


  • Publicerad:
    2014-11-22 22:30