MÅNGFALDEN. Boende på Migrationsverkets anläggning utanför Uppsala är på väg att få en busshållplats indragen, trots inhyrda vakter. Detta då de i stor utsträckning har vägrat betala samt hotat chaufförerna.

I Gunsta öster om Uppsala kan de boende i området runt Migrationsverkets anläggning snart komma att bli av med sin hållplats. Detta då invandrarna på boendet i stor utsträckning vägrar betala för bussbiljetten samt hotar busschaufförerna på olika sätt.

Sen i maj har det kommit in ”ett hundratal” incidentrapporter, uppger Kommunals skyddsombud Bill Ericsson. Migrationsverket har försökt komma till bukt med problemet genom att bekosta väktare som funnits ombord på bussarna, men enligt Ericsson har det inte gett önskat resultat:

– Tyvärr råkar de boende illa ut men vi måste tänka på chaufförerna. En del personer har varit väldigt hotfulla mot dem, säger han.

Boendet som invandrarna bor på är en så kallad olåst enhet, vilket innebär att de kan komma och gå som de vill. Detta trots att det samtidigt är ett utreseboende, vilket innebär att alla som bor där ska lämna Sverige inom kort.

Maria Beiron från anläggningen förklarar att Migrationsverkets uppdrag är att stå för kost och logi, samt ett dagsbidrag, men att de inte har något ansvar för sina boende:

– Uppstår problem med till exempel bråk på bussen är det i första hand en sak för polisen, säger hon.

Bill Ericsson berättar även att laglydiga medborgare inte får åka med bussar utan biljett, men att särskilda regler gäller för de hotfulla invandrarna på den aktuella hållplatsen:

– För chaufförernas säkerhet är de tillsagda att inte ge sig in i diskussioner med dem som inte betalar utan de får följa med ändå.

Lösningen menar han är att strö fler skattekronor över de hotfulla invandrarna och tilldela dem gratis busskort:

– Så har man löst det i en del kommuner och då slipper chaufförerna utsättas för bråk, avslutar han.

Källa:
Hot kan stänga hållplatsen i Gunsta


  • Publicerad:
    2015-01-19 16:50