INFORMATION. Här kommer information gällande stödmedlemskap och hur detta skall tecknas.

nmr

Information om stödmedlemskap
Ett stödmedlemskap är till för dig som inte vill vara delaktig i det reguljära kamparbetet, men som ändå önskar visa ditt stöd för Motståndsrörelsen. Genom att teckna ett stödmedlemskap ger du oss som kämpar aktivt, välbehövlig moralisk och ekonomisk stöttning. Motståndsrörelsen är alltid i behov av bägge delarna. Ekonomiskt stöd då organisationen drivs ideellt och inte erhåller några statliga bidrag. Du som enskild individ kan göra stor skillnad genom att stödja oss. Se det som en investering i en ljusare framtid!

Ett års stödmedlemskap kostar en valfri summa mellan
500 – 10 000 SEK.

Som stödmedlem får du ett medlemsbevis skickat till din hemadress där summan du skänkt till organisationen är utskriven. Du kan även vara anonym som stödmedlem. Av förklarliga skäl skickas inget medlemsbevis ut till den som vill vara anonym.

Det finns två alternativ för att teckna ett stödmedlemskap.

Alternativ 1. Du skickar det belopp du avser betala till:

BOX 52
772 22 GRÄNGESBERG

I brevet förtydligar du att summan rör stödmedlemskap. Du måste även vara noga med att bifoga ditt namn och din adress. Önskar du vara anonym skriver du istället för namn och adress bara order anonym.

Som stödmedlem kan du, om du så önskar, förvaras i ett krypterat register och kontaktas exempelvis när det anordnas föredrag och andra mer öppna sociala aktiviteter i din region. För detta ändamål måste du också se till att din e-postadress och ditt telefonnummer finns med.

Alternativ 2. Ett alternativ till att skicka pengar med posten om du vill betala 1000 kr eller mer för ditt stödmedlemskap är att fylla i vårt kontantdonations-formulär. Då kommer du kontaktas för en träff av en medlem i ditt närområde och meddelar denne när ni ses att du också önskar teckna ett stödmedlemskap.

De som vill vara mer delaktiga i kampen bör istället bli partimedlemmar eller aktivister. Ansökningar för detta skickas in via ansökningsformuläret.

Har du frågor som rör stödmedlemskapet?
E-post: info@nordfront.se

Motståndsrörelsen, såväl som framtida generationer, tackar dig på förhand.


  • Publicerad:
    2015-05-25 21:00