INSÄNDARE. En insändarskribent önskar God jul och bjuder Nordfronts läsare på en nyare version av Julevangeliet eftersom en ny Messias har fötts.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Och det hände sig vid den tiden att från Kejsar Löfven utgick ett påbud att hela världen skulle asylsöka sig. Detta var den första massinvandringen och den hölls när Assad vad hövding över Syrien.

Då färdades alla var och en från sin stad för att låta asylsöka sig.

Så gjorde och Josef och eftersom han var av Davids hus och släkt, kom han utan pass till landet som hette Sverige för att låta asylsöka sig, men utan Maria, sin trolovade, som var havande.

Medan han voro där, hände det sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och sände honom som ensamkommande till Sverige, ty där fanns både gratis mat och boende till dem.

I samma nejd voro då några svenskar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem och de blevo mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem:

”Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder stor glädje, som skall vederfaras folket. Ty idag har en flykting blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.
Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett skäggigt barn, som kommer i första klass.”

I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den politiska härskaran och de lovade Gud och sade:

”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka han ger PUT och pension!”

När så änglarna farit ifrån svenskarna upp i himlen, sade dessa till varandra:

”Låt oss nu gå till HVB-hemmet och se det som där har skett, och som herren kungjort för oss”

Och de skyndade åstad dit och funno Maria, Josef, deras familjer, alla deras kusiners släktingar och grannar, och skäggbarnet, som åt och bodde gratis i krubban. Och när de sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad svenskarna berättade för dem.

Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och svenskarna vände tillbaka och prisade Löven och Gud för allt vad det fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

–SLUT–


  • Publicerad:
    2015-12-24 12:45