INSÄNDARE. Signaturen Runriste har kommit över en Palantir och har med den skådat in i framtiden. Han var nyfiken på hur det kommande valresultatet skulle kunna se ut och vilka eventuella konsekvenser Nordiska motståndsrörelsens deltagande i valet 2018 kan medföra. Palantirer är lite lömska och vaga, den ville inte ge några siffror men konsekvenserna skulle kunna bli världsomspännande.

Liksom Aragorn har insändarskribenten skådat in i en Palantir. Men istället för Mörkrets herre Sauron såg han något betydligt märkligare: En eventuell framtid för Sverige.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

UNHCR öppnar sitt första flyktingläger i Sverige under hösten år 2020. Det är beläget på Jägersro travbana i Malmö. Där kan de etniska svenskar som blir utkastade från sina hem av den ständigt växande enklaven av muslimer äntligen få tak över huvudet och basmat inför vintern. En luftbro till Kanada öppnas för att kunna skicka de mest behövande kvotflyktingarna i säkerhet. Även Australien och Nya Zeeland ligger i startgroparna, men de tar sig an Sydafrikas vita flyktingar i första hand.

FN:s fredsbevarande styrkor börjar samlas i Polen i januari 2020. I ett unikt samarbete mellan presidenterna Vladimir Putin och Donald Trump och med Kinas tysta medgivande i Säkerhetsrådet har Nordiska motståndsrörelsens förutseende rop på hjälp till FN inför valet 2018 gett resultat. FN har efter sina valobservatörers rapport om omfattande valfusk skarpt fördömt den kvarsittande regeringen för de omfattande repressalier, trakasserier och våld som den beordrat polisen att rikta mot Motståndsrörelsen under valrörelsen.

Under 2019 påbörjade regeringen en gigantisk omflyttning av mindre städers befolkningar till förorter runt Göteborg och Stockholm, samtidigt som ickesvenskar fritt fick välja ut tömda villor och lägenheter att överta. FN:s utomeuropeiska medlemsländer reagerade på detta så kallade integrationsprojekt i enlighet med det tvingande ansvar som stater har för att skydda sina befolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Övriga medlemsländer har en skyldighet att ingripa när en annan stat inte beskyddar hela sin befolkning mot sådana brott. FN svarade med resolutioner i både Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet som fördömde den etniska rensningen av svenskarna och det begynnande folkmordet. Regeringen trotsar alla FN:s resolutioner och hänvisar endast till olika EU-beslut som de måste följa.

EU-medborgarna å sin sida har under toppstyrd ledning av Donald Tusk och Jean-Claude Junker fått se att dessa inte följt sina förordnanden och inte lämnat sina poster under hösten 2019 som de skulle gjort. Istället har de båda åberopat några udda klausuler i EU-fördraget vid internationella kriser för att bibehålla makten. När EU-parlamentet vägrar skriva på de förberedda utnämningarna så skickas ledamöterna hem och ländernas partipiskor snärtar tills en majoritet skriver på.

Nordiska motståndsrörelsen, vilka i över 20 år gjort motstånd mot de förment demokratiska partiernas planer för folkmord, lyckades 2019 ena alla nationellt och patriotiskt sinnade grupper under sina fanor. De har fått hjälp och stöd från alla nationella organisationer i de nordiska länderna under parollen: ”Män, Mat och Materiel = Motstånd”. De baltiska staterna och hela det forna Östeuropa med Bulgarien i spetsen har ställt trupper till FN:s förfogande. NATO har ställt sig utanför konflikten och har avstått från att låta de nordiska NATO-länderna gå in i Sverige militärt, då detta skulle fått Norge Finland och Danmark att lämna försvarspakten. Detta hjälper lokala organisationer att skicka just män, mat och materiel till Motståndsrörelsen.

Svenska myndigheter och politiker i de etablerade partierna har målat in sig i ett hörn med hjälp av lögner i system- och mainstreammedia. Men folket börjar vakna. Flera tidningar har fått gå i konkurs, bland annat Aftonbladet vars nytillträdde politiske chef inte helt otippat tog över som partiledare för Socialdemokraterna när Stefan Löfven strukits från valsedlarna i en intern valprotest. Detta misstroende mot Löfven är dessutom det enda som valobservatörerna inte finner anledning att kritisera. Alternativ media är nu även vanligt folks huvudkälla till nyheter med Nordfont och Nya tider som största aktörer. Tack vare utnämningen av Dan Eliasson till chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har staten skjutit sig i foten och ”Bagdad Dan” har blivit till ett internationellt åtlöje.

Dessa låsta positioner med en helt politiserad polisorganisation som gått överstyr har fått politiker att likt Fredrik Reinfeldt vilja krossa så mycket av folkets välfärd de kan innan de själva grips och ställs inför rätta. Flera toppolitiker med ekonomiska möjligheter har flytt landet och lokala politiker försvinner diskret in bland skuggorna dagligen. Denna ”syndaflodspolitik” styrs helt av ett främmande folks intressen. Men de får allt svårare att nå resultat om de inte använder ren terror. Omvärlden har genom Sveriges exempel lärts en läxa och börjar avveckla främmande inflytande. Först och främst inom globala media där de nu ständigt måste retirera.

Efter denna session med Palantiren var det en aspekt som saknades fullständigt. En ny session startades. Med tanken söktes framtiden av ännu en gång. Kulturmarxisterna finns kvar, men de har sparkats ut från universitet och högskolor. De gamla erkända lärosätena fick till slut nog av flummerierna och stängde ner all genusforskning – märkligt nog genom läkarutbildningarnas samlade anmälan av Södertörns genusprogram för brott mot kvacksalverilagen. Efter en mycket snabb behandling i rätten tog Högskoleverket beslutet att låta alla institutioner vid universiteten själva rensa ut allt och alla som inte höll högsta akademiska standard i sin forskning. Efter ett halvårs utrensningar kunde man under julen 2020 börja vädra ut haschröken ur sina lokaler. Därmed föll också ledarna för radikalfeministerna, homolobbyn, kommunisterna och anarkisterna när de plötsligt måste ägna sig åt att söka arbete ute i verkligheten. Efter detta uppmuntrande besked föll tanken på batikhäxor och afghanska pojkar. Palantiren fick då nog, spydde ut en liten puff grön rök och vägrade att avslöja något mer.

/Runriste


  • Publicerad:
    2018-04-03 21:45