INSÄNDARE. Katarina Gustavsson frågar sig i den här insändaren varför det behöver arrangeras mångfaldsdagar om nu alla redan gillar mångkultur?

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

”Anställda drillas i mångfald” meddelar SVT i rubriken till en artikel om mångfaldsdagarna i Härjedalens kommun där alla kommunanställda samt politiker ska drillas i mångfald.

Härjedalens kommun är en liten kommun på 10 000 invånare. I SVT-artikeln omnämns också byn Lillhärdal som har cirka 300 invånare. Denna lilla by har under året tagit emot ett 50-tal invandrare enligt samma artikel. Mottagningen av 50 främlingar till ett sådant litet samhälle skapar såklart stora problem. Men under ett informationsmöte tidigare i år om just asylmottagning påstår SVT att ”många var mycket positiva till att det kommer fler människor till byn”. Då kan man undra varför kommunanställda samt politiker ska ”drillas” under mångfaldsdagar om inställning är så positiv?

Tidningen ÖP har beskrivit flyktingcirkusen med rubriken ”Flyktingar ger överskott i kassan” och redovisar flera stora belopp som ska ges som bidrag till den lilla kommunen. Abbas Khanahmadi, som är ordförande för Socialdemokraterna i Härjedalen samt rektor för Bäckedals folkhögskola, finns på bild och beskrivs hålla ett ”brandtal om integration” för Lillhärdals lilla befolkning under tidigare omnämnda informationsmöte. I kommentarsfältet till artikeln om det prisregn flyktingarna kommer ge kommunen, haglar frågor om pengarnas ursprung och vad kommunen ska göra om två år när kostnaden ligger på dem. Andra ifrågasätter journalistiken och anklagar artikeln för att vara propaganda, då det inte finns något ifrågasättande eller någon annan vinkel än en positiv sådan till flyktingmottagandet.

Abbas Khanahmadi har tidigare jobbat med integrationsfrågor i Härnösands kommun. I en intervju 2002 med P4 säger han att Härnösand ”bör ta emot 750 flyktingar”. Tanken som beskrivs är att kommunen ska ta emot 150 flyktingar per år under en period på fem år och att alla flyktingar kommer sedan att försörja sig själva efter tre år.

Vrid klockan framåt så hittar vi Khanahmadi med en ny titel; förvaltningschef på Härnösands kommun. År 2008 har han dock ”förbrukat allt förtroende” enligt ett protokoll skrivet av kommunstyrelsens dåvarande ordförande. En av anledningarna var att han hade anställt sin son, att han inte visat tillbörlig aktivitet för förvaltningens stora ekonomiska underskott samt visat brister på ledarskap var två andra anledningar.

Khanahmadi startade en rättslig process för att överklaga beslutet men 2009 var det klart; han avslutar sin tjänst omgående och får ett avgångsvederlag på 1,5 miljoner kronor. Detta avgångsvederlag resulterade i att nämnden gick med underskott samma år med 2,1 miljoner kronor, samt orsakade stor debatt och en JO-anmälan.

Men nu i år står han alltså som ordförande för Socialdemokraterna och håller ett brandtal för byn med 300 invånare och säger att de bör öppna sig för flyktingmottagande.

Att nu kommunens anställda och politiker ska ”drillas” in att tycka om mångfald är oroande. Även anmärkningsvärt är det att talaren Kjell Kampe med prisklass på 12-30 000 kronor enligt hemsidan Sveriges talare kommer att tala i flera dagar till dessa personer.

Hur kan denna cirkus fortgå? Hur långt kan propagandan gå? Och hur kan en människa som Khanahmadi få scenen för att tala om flyktingmottagande när det är uppenbart att hans lojalitet är hos någon annan än det svenska folket som han ska representera som politiker?

/Katarina Gustavsson


  • Publicerad:
    2014-03-20 14:20