MEDIA. Enligt en ny studie läser en kraftigt ökande andel amerikaner huvudsakligen nyheter på Internet.

Internet har blivit allt vanligare som nyhetskälla, vilket tydligt framgår av en ny studie från Michigan State University. Enligt den hade år 2001 53 procent angivit tv som sin främsta nyhetskälla, 30 procent tidningar och 14 procent Internet.

År 2012 hade andelen personer som huvudsakligen tillgodogör sig nyheter via tv sjunkit till 44 procent och andelen som angav tidningar till 14 procent, andelen som angav Internet hade dock ökat till 34 procent.

Enligt samma studie visste bara en av fyra tillfrågade att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom. 42 procent ansåg astrologi vara åtminstone någorlunda vetenskapligt och ynka 48 procent trodde att människan härstammar från djur.

Källa:
One in four Americans ’do not know the Earth circles the Sun’


  • Publicerad:
    2014-02-18 22:15