Lördagen den 17/8 samlades aktivister och medlemmar från Stockholms norra och södra kampgrupper för att genomföra en internutbildning. Materialet var hämtat från ett tal av Dr. William Pierce. Vid 12.30 tog en aktivist till orda och läste texten som översatts till svenska och när talet var färdigläst delade man in aktivisterna i grupper för att svara på frågor och diskutera dem. Efteråt läste grupperna upp svaren för varandra och ytterligare diskussion uppstod. Efter det avslutade man med att visa upp en av MotståndsMedias senaste produktioner som inte offentliggjorts ännu. En lärorik dag för Stockholms aktivister.
DSC00027 DSC00029 DSC00037


  • Publicerad:
    2013-08-26 16:26