INTERVJU. Det har skrivits mycket om situationen i Ukraina den senaste tiden. Västerländsk media har försökt framställa demonstrationerna som pro-europeiska och emot den nuvarande regeringen samt Ryssland. Hur ligger det till i själva verket? Varför genomförs det uppror och protester? Vi har varit i kontakt med Denis Kovalev, en ukrainsk nationalist och revolutionär, för att få insikt i situationen.

18-460x293

I nordisk media får man ofta intrycket av att protesterna i Ukraina är för EU och emot regeringen i Ukraina och Ryssland. Vad är det egentligen som motiverar er?

— Ända sedan början av november är det enbart ukrainare och radikala nationalister som varit aktivt involverade i protesterna. Vårt mål är att kämpa emot diktaturen och att använda massdemonstrationerna för att främja den ukrainska nationens intressen. Det är därför som ukrainska nationalister anslöt sig. Den ukrainska regimen tillåter oss inte att leva – så vi ska inte låta den styra.

Från början, runt 21-30 november, var demonstrationerna och protesterna EU-vänliga eftersom de flesta ukrainare vill leva i ett europeiskt land med lagar, mänskliga rättigheter, friheten att resa utomlands osv. Men tidigt på morgonen den första december tömde Berkut, militärpolisen, Självständighetstorget i Kiev på ett oerhört hänsynslöst sätt. Många demonstranter, däribland hundratals unga studenter, sprang in i St. Mikaelskyrkan där de misshandlades och beskjöts av Berkut. Allt detta på ställen utan övervakning.

Tusentals ukrainare har försökt storma president Viktor Yanukovychs kontor i Kiev, men ledare av den pro-europeiska, liberala oppositionen, däribland Arsenij Jatsenjuk och Vitalij Klitsjko, har beskyllt dessa för att vara ”provokatörer”. Sedan dess har demonstrationerna gått från pro-europeiska protester till en nationell revolution. Dessa ändringar ägde rum mellan tidig december och mitten av januari.

Den 19 januari gavs nationalisterna en gyllene möjlighet. Efter två månaders demonstationer, med föga framgång, ledda av den pro-europeiska, liberala oppositionen, insåg många att de istället för att lyssna till politikernas ”vackra ord” borde stödja de som stod för riktig revolutionär förändring i landet. Många demonstranter gick med i nationalisternas led och massdemonstrationer följde. Efter demonstrationerna började Janukovitjs gansterregim tala om förhandlingar. Att tro att förhandlingar skulle lösa något är dock idioti. Det enda språket den kriminella regimen förstår är nationell revolution!

25-460x306

Vad motiverar nationalisterna att delta i demonstrationerna?

— Väldigt många nationalistiska organisationer såsom Tryzub, Social-nationella föreningen och UNA-UNSO deltar. Det är även många inom fotbollsmiljön som gått med oss. Många organisationer och rörelser har gått samman och slåss för ett gemensam mål. Nu är de revolutionära nationalisterna en av de ledande aktörerna i demonstrationerna. Vårt huvudmål är nationell revolution och att störta den nuvarande kriminella regimen i Ukraina.

32-460x306

Vad händer efter demonstrationerna?

— Intressant fråga. Vår kamp tas till nästa nivå och det är precis nu som vi ukrainare måste använda oss av samtliga tillgängliga metoder och verktyg för att vinna över fienden. Antingen vinner vi eller så går vi under. Ukrainska nationalister uppmanar nu alla oppositionella partier, föreningar, aktivister och andra ukrainare att bistå oss i vår kamp. För att tydliggöra vad vi vill har vi utarbetat ett klart och tydligt politiskt program som vårt program baseras på:

1. Vårt mål är att kämpa å den nationella revolutionens vägnar. Vi vill störta den kriminella regimen och dess strukturer och ersätta denna med en nationell demokrati där alla ukrainare säkras frihet, rättigheter och social hjälp.

2. Erkänna att den nuvarande ukrainska regimen förlorat all auktoritet och legitimitet. Uppmuntra folk att bojkotta alla dess beslut och handlingar.

3. President Janukovitj og Azarov-regeringen är ockupanter och deras beslut saknar laga kraft i Ukraina.

41-460x315

4. Rättsväsendet, inrikesdepartementet, säkerhetspolisen, justitiedepartementet med flera arbetar inte i folkets intressen utan tjänar enbart den kriminella regimen och saknar således legitimitet.

5. Regimen är funktionell idag på grund av pengar som tillförs statsbudgeten i form av ukrainska skattepengar. Att betala skatt är en dödssynd och måste upphöra med en gång.

6. Den revolutionära regeringen måste uppbygga ett ledarskap och hålla ett nationellt möte i Kiev. Många av stadens administrativa byggnader är redan ockuperade av demonstranter.

7. Hålla nationellt val samt val av borgmästare och kommissionär i Kiev.

8. De revolutionära måste vara i stånd till att försvara och anfalla. Detta skall byggas ut från nationalgardet som styr de revolutionära väpnade styrkorna, säkerhetspolis och reguljär polis. Efter revolutionen kommer medlemmar av nationalgardet få såväl privilegier som rättigheter och inte minst gott om försäkring. Deras välfärd och säkerhet skall tillvaratas.

9. Påbörja processen med att ta över Ukrainas olika provinser.

10. Ett revolutionärt skattesystem för att tjäna den nya administrationen. Världssamfundet måste erkänna den nya ukrainska regeringen och den revolutionära kommittén.

11. Fienden måste identifieras. Alla som undertrycker revolution och försöker omvandla det till oändliga diskussioner och ”fredsprat” måste betraktas som fiender. Fientliga handlingar och förrädare måste straffas. Kompromisser ingås inte med fienden.

Hur har polisen behandlat demonstranterna?

— I sin desperation agerar den kriminella regimen på ett hänsynslöst sätt. Janukovitj använder unga män som kanonföda. Män som ofrivilligt tvingats till militär tjänstgöring används som levande sköldar mellan demonstranter och regimen. Bakom kanonfödan står Berkut, professionellt tränade svin som myndigheterna använder i kampen mot folket.

51-460x305

62-460x306

Tack för intervjun!

— Ingen orsak!

Denis Kovalev – Ukrainsk nationalist!

PS! Sprid denna video!

Ursprungligen publicerat på Patriootti.com.


  • Publicerad:
    2014-01-26 20:49