UTRIKES. Enligt den irlänska centralbanken krävs mer invandring till landet för att lönerna ska kunna hållas nedtryckta.

Invandringen till Irland är för liten anser den irländska centralbanken, som istället vill se en högre invandring för att hålla arbetares löner nere.

Då invandringen till Irland alltmer bestått av högutbildad arbetskraft har behovet av handens arbetare ökat, vilket fått effekten att lönerna har kunnat öka.

Invandringen bör därmed enligt banken ökas, trots att en ökad invandring skulle leda till en mer ansträngd bostadsmarknad med högre priser och sämre tillgång till bostäder.

Källa:
Irish Central Bank Says Country Needs More Migrants to Keep Wages Down


  • Publicerad:
    2019-08-02 21:45