Dagens datum 12 mars: Den 12 mars 1932 dog Ivar Kreuger. En man som då hade skapat ett imperium som slog världen med häpnad.

ivar_kreuger

Bakgrund
Ivar Kreuger föddes den 2 mars 1880 i Kalmar. Där tog han sin studentexamen när han var 16 år. Endast tre år senare diplomerades han vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han var därmed civilingenjör i maskinbyggnadsteknik.

Han gav sig sedan ut i världen för att vidga sina vyer och förvärva ny kunskap. I USA arbetade han som projektledare vid några av de då ledande amerikanska byggnadsföretagen. Han satte sig in i den då nya tekniken med armerad betong. Väl i Sverige igen bildade Ivar Kreuger, tillsammans med barndomsvännen Paul Toll, byggnadsföretaget Kreuger & Toll. Året var 1908. Redan inom något år var Kreuger & Toll en av Sveriges ledande byggföretag. Parallellt med byggföretaget arbetade Kreuger med att utveckla ett fastighetsbolag och det bolag han blivit mest känd för, nämligen ett som senare blev världens största tändsticksföretag. Koncernen kom senare att innefatta företag som Boliden Gruv AB, Svenska Cellulosa AB, Telefon AB LM Ericsson. Vilka alla hade dotterbolag runt om i världen.

Drivkraften bakom Ivar Kreugers till synes rastlösa verksamhet var knappast privat penningackumulation eller ens strävan efter makt och ära. Han var byggnadsingenjör och hans tankesätt var ingenjörens. Trots hans ställning i välden, även när den var på topp, slutade han aldrig att titulera sig ”Ingenjör Kreuger”.

Tändsticksbolaget AB
Familjen Kreuger ägde och drev ett par mindre tändsticksföretag. En sammanslagning skedde med några andra liknande tändsticksföretag. Året var 1913 och det nya företaget fick namnet Förenade svenska tändsticksfabriker. Ivar Kreuger blev dess VD.

Förenade svenska tändsticksfabriker växte snabbt och kunde 1917 tillsammans med Jönköping Vulcan AB bilda Svenska Tändsticksbolaget AB (STAB). Ivar Kreuger blev inte helt oväntat det nya bolagets VD.

Kreugers lysande affärsidé
Efter första världskriget led Europa brist på kapital. Samtidigt fanns det gott om kapital i USA. Det gjorde att pengar var billiga att låna i USA och dyra i Europa.  Kreuger lånade ut pengar till länder som var i behov av kapital mot att hans tändsticksbolag fick ensamrätt till försäljning och tillverkning av tändstickor i det aktuella landet. På detta sätt kunde han erbjuda lägre ränta än storbankerna. Han skaffade även kapital genom att sälja något han kallade för participating debentures där man kombinerade obligationens trygghet med att man ändå fick del i företagets vinstutdelningar.

Retade finanseliten
Han var en visionernas man och hade förmåga att förverkliga sina visioner. En entreprenör i megaklass. I kraft av detta uppfattades han av de globala storbankerna som ett allvarligt hot. I brittisk press jämförde man hans affärsmetoder med bankhuset Rothschilds, med den stora skillnaden att Kreuger lånade ut för återuppbyggnad till skälig ränta och inte för krig och förstörelse som i Rothschilds fall.

Ekonomisk attack
Självklart kunde storbankerna inte bara se på när Kreugers bolag tog deras marknader.  Man startade ett hemligt internationellt baisse-konsortium som sålde aktier och debentures genom så kallad nakenblankning. Man sålde helt enkelt löften om att köpa billiga Kreugerpapper till ett lågt pris följt av smutskastningskampanjer i de mediekanaler man kontrollerade.  Detta skulle då bidra till en kraftig sänkning av värdet på företagets värdepapper. Då kunde konsortiet köpa mycket billiga papper för att sälja till det högre avtalade priset.

Ivar Kreuger hade dock mycket mer kapital än vad hans fiender hade räknat med. Han gjorde därför en mycket effektiv motoffensiv. Han köpte i hemlighet upp massor av sina egna värdepapper och höll på så sätt priset högt. Detta skapade en katastrofal situation för de krafter som försökte sänka honom. I finansvärlden kallar man denna operation för ”a bear squeeze”.  Den vinst som blankningsattacken skulle ha gett blir i stället förvandlad till en astronomisk förlust. De som attackerade Kreuger (familjen Wallenberg i samarbete med det amerikanska bankhuset JP Morgan) skulle ha lidit ett stort ekonomiskt bakslag om inte Kreuger hade ”begått självmord” precis efter motoffensiven mot dem.

Politiska fiender
Kommunistledarna i Ryssland utsåg snabbt Kreuger som en av sina fiender och motabetade därför honom. Genom utlåning till stater som hade dålig ekonomi gav han en rad regeringar möjlighet att stabilisera sina finanser och få bukt på sin arbetslöshet.  De viktigaste exemplen under 1920-talet var Polen, Rumänien, Ungern, Frankrike och Tyskland. En politisk stabilisering i Europa bidrog till att hejda kommunismens utbredning. Samma kommunistledare hade även goda kontakter med bankhus som ogillade Kreuger i både Tyskland och USA. Även Nya Banken med Olof Aschberg som chef och säte i Stockholm tvättade omfattande belopp åt de bolsjevikiska revolutionärerna.

Ivar Kreuger hittades med en pistol i vänster hand trots att han var högerhänt.

Ivar Kreuger hittades med en pistol i vänster hand trots att han var högerhänt.

Mordet på Kreuger
Flera som undersökt Kreugers död hävdar att han faktiskt blev mördad. Det finns mycket som är skumt kring hans död. Han hittades i sitt sovrum i Paris skjuten i bröstet och med en pistol i vänster hand. Pistolen hittades i Kreugers vänstra hand, men han var egentligen högerhänt.  Att han dessutom inte skulle kunna skjuta sig själv i bröstet med en hand och sedan efter sin död hålla i pistolen står ganska klart.  Hans bror Torsten talade med honom dagen innan och beskriver samtalet på följande sätt: ”Ivar Kreuger var lugn och optimistisk när jag talade med honom i telefonen dagen före dödsfallet.” I efterhand gjorda ekonomiska analyser av hans företag visar att han hade mycket mer kapital att ta till om han hade behövt. Företagets ekonomi var solid trots attackerna. Kreuger hade ett inbokat möte med Sveriges riksbankschef bara några timmar efter hans död. Varför skulle han boka ett viktigt möte om han ändå skulle ta livet av sig?

Mycket är skrivet om omständigheterna kring hans död. Man kan kortfattat säga att det definitivt fanns motiv för mord. Teknisk bevisning talar för mord och egentligen ingenting talar för självmord.

Efterspelet
Efter Kreugers död 12 Mars 1932 dröjde det endast till 24 maj samma år innan Kreuger och Toll försattes i konkurs. Advokat Hugo Stenbeck utsågs som konkursförvaltare och han tillsatte en kommitté där bland annat Jacob Wallenberg själv ingick. Dessa plundrade sedan företaget systematiskt. I Sverige har stora delar av de så kallade Wallenberg-, Handelsbank- och Stenbeck-sfärerna sitt ursprung i Kreugers företagsimperium. Smutskastningskampanjen har fortsatt långt efter hans död; man har kallat Kreuger för svindlare och spridit falsk fakta om honom som person. Kreugers bror, Torsten, försökte via ett ombud stämma några av de franska bankirerna som genomförde de smutsiga ekonomiska attackerna mot Kreugerkoncernen (nakenblankningen) trots att bankhusen erbjöd honom miljoner för att lägga ned åtalet. Torsten lät sig dock inte mutas, så bankerna vände sig istället till ombudet som familjen anlitat (och mutade denne med två miljoner kronor och flera aktieposter) och fick på så sätt åtalet nedlagt och de häktade bankirerna släppta.

Läs även:
Om Ivar Kreuger hade fått leva
Mordet på Ivar Kreuger
Huggsexa!

Böcker i ämnet:
”Sanningen om Ivar Kreuger” av Torsten Kreuger, 1966
”Därför mördades Ivar Kreuger” av Lars-Jonas Ångström, 1990
”Kreugerkraschen – storbankernas verk” av Sven Olof Arlebäck, 2000
Kreuger-Mordet” av Lars-Jonas Ångström, 2005
”Trippelmordet” av Jan Gillberg, 2007


  • Publicerad:
    2013-03-12 01:36