INRIKES. JO inleder ingen utredning efter att Folkhälsomyndigheten pekat ut Mira Aksoy som utländsk agent.

Förra månaden avslöjade Samnytt att Christer Janson, presschef på Folkhälsomyndigheten, i ett mail till MSB pekat ut bland andra Mira Aksoy som ett exempel på vad han menade var påverkansagenter som arbetar åt främmande makt.

I Mira Aksoys fall bestod ”påverkansförsöket” av en artikel där en svensk man berättar att han tilläts åka hem till Sverige utan några speciellt försiktighetsåtgärdes i början av år 2020, då coronaviruset var en nyhet.

Detta anmälde Aksoy till Justitieombudsmannen (JO), vars syfte ska vara att utreda övertramp som begås av myndigheter. I anmälan pekade hon bland annat på att Janson skickat mailet till MSB i egenskap av myndighetsföreträdare och frågar vad som kan tänkas hända när hon pekats ut som en suspekt person.

Nu har svaret kommit från JO. Det blir ingen utredning, meddelar Lilian Wiklund:

Du har i en anmälan framfört klagomål mot Folkhälsomyndigheten och en namngiven tjänsteman där.

Det som du har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Jag kommer därför inte att utreda din anmälan.

Ärendet avslutas.

Så här kommenterar Aksoy beskedet till Samnytt:

— Det var väl egentligen ganska väntat. Högt uppsatta tjänstemän inom en myndighet, som av en privatperson anses handlat fel, ska granskas av andra högt uppsatta myndighetspersoner. Men i det här fallet kommer man inte ens så långt som till att börja utreda felsteget.

— Det går inte att tolka detta på annat sätt än att det i 2020-talets Sverige är okej för myndigheter att rapportera medborgare och journalister som agenter för främmande makt om de inte bekräftar myndigheternas världsbild. Farligt och beklagligt. Ett riktigt hot mot demokratin.


  • Publicerad:
    2021-06-18 22:10