Dagens datum 11 juli: Den 11 juli 1709 föddes den svenske kemisten Johan Gottschalk Wallerius. Wallerius kom att bli Sveriges första professor i Kemi och grundaren av lantbrukskemin.

walleriusJohan Gottschalk Wallerius föddes den 11 juli i Stora Mellerösa, Närke. Föräldrarna hette Elisabeth Tranæa och Erik Nilsson Wallerius. Efter studier i hemmet började Johan studier vid gymnasiet i Strängnäs. 1725 påbörjade han studier vid universitetet i Uppsala, där han bland annat läste matematik och fysik och medicin. Under sina studieår i Uppsala blev han lärjunge till bland andra Anders Celsius.

Efter tiden i Uppsala fortsatte Wallerius sina studier i Lund, där han 1735 blev medicine doktor. År 1750 utnämndes Johan Gottschalk Wallerius till professor i kemi, metallurgi och farmaci. Han blev därmed Sveriges första professor i kemi. Wallerius kom även att författa landets första lärobok i kemi.

Johan Gottschalk Wallerius kom att gifta sig två gånger under sitt liv. Hans första fru Greta Stina Ubström avled 1747. Wallerius gifte sedan om sig 1756 med Anna Judith Leijonmarck.

Sin största gärning till eftervärlden kom Johan Gottschalk Wallerius att göra till gagn för det svenska jordbruket genom att beskriva hur man med kemins hjälp kan bedriva effektivare jordbruk.

Wallerius skrev och publicerade avhandlingen Agriculturæ fundamenta chemica (Åkerbrukets chemiska grunder) och blev med publiceringen grundare till lantbrukskemin. I avhandlingen beskriver han gödselns omvandling till växtnäring. Han skriver också om naturelementens inverkan på växterna samt detaljerat om de olika jordarters betydelse för jordbruket.

Wallerius vetenskapliga upptäckter befäste ytterligare Sverige som en framstående nation inom vetenskap. Svenska kemister såsom Carl Wilhelm Scheele och Jöns Berzelius – världsledande på sin tid – byggde sedan vidare på Wallerius lärosatser inom lantbrukskemin. Berzelius har för övrigt kommit att bli känd som ”den moderna kemins fader”, men Wallerius grundade lantbrukskemin 18 år innan Berzelius hade fötts och måste därför ses som en pionjär inom den moderna kemin.

Hegelstena gård i Uppland

Hegelstena gård i Uppland

Med sina kunskaper inom jordbrukskemin grundade han ett jordbruk på gården Hagelstena i Alsike socken. Gården kom att bli ett praktexempel på hans teorier. Wallerius gård kom att ge stora skördar även när missväxt härjade för hans grannar.

Under sina år som mönster-jordbrukare skrev han detaljerade rapporter, med statistik över sådd och skördetider. Hans anteckningar publicerades som Observationer vid åkerbruket gjorda i 30 år.

Wallerius kom även studera mineraler och gav 1747 ut en lärobok i mineralogi – Mineralogia, eller mineralriket indelt och beskrifvet.

Efter att ha blivit sjuk avslutade han sin tjänst vid Universitetet 1767. Den 16 november 1785 avled Johan Gottschalk Wallerius vid 74-års ålder i Uppsala.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-07-11.


  • Publicerad:
    2018-07-11 00:00