Den 90-årige John Demjanjuk kommer att inleda en hungerstrejk om inte domstolen tillåter honom att lägga fram bevis som kan frikänna honom. Demanjuk anklagas för mord på 27.900 judar i arbetslägret Sobibor i Polen.

Ulrich Busch, som försvarar den 90-åriga John Demjanjuk, har meddelat att hans klient ska börja hungerstrejka inom de närmaste två veckorna. Busch sa att det finns KGB-dokument från Ryssland och Ukraina som bevisar att Demjanjuk är oskyldig. Han läste ett uttalande från Demjanjuk i vilket han anklagar domare Ralph Alt att genomföra en politisk skådeprocess.

– Om rätten inte accepterar historiska fakta och söker rättvisa istället för att genomföra en politisk skådeprocess, så inleder jag en hungerstrejk om två veckor, sade Demjanjuk enligt uttalandet som Busch läste upp i rätten.

John Demjanjuk har tidigare varit utsatt för en politisk skådeprocess där han i februari 1986 utlämnades från USA till Israel, anklagad för att ha varit ”Ivan den förskräcklige” i lägret Treblinka. Judiska vittnen uppger att mellan 700 000 till tre miljoner judar bragdes om livet i lägret. Förfalskade bevis och motsägelsefulla vittnesmål hindrade inte domstolen i Israel från att döma Demjanjuk till döden medels hängning. Appellationsdomstolen i Jerusalem valde dock att sommaren 1993 frikänna John Demjanjuk fullständigt.

Våren 2001 inleddes den nuvarande jakten på John Demjanjuk där han återigen utlämnades från USA, denna gång till Förbundsrepubliken Tyskland. Rättegången i Tyskland har pågått i snart ett och ett halvt år och är nu i slutskedet. John Demjanjuk väntas få sin dom i mars.


  • Publicerad:
    2011-02-27 00:00