Dagens datum 28 maj: Denna dag 1892 föddes Josef ”Sepp” Dietrich, högt dekorerad krigshjälte i två krig, generalöverste i Waffen-SS och personlig vän med Adolf Hitler.

sepp-dietrich-2

Sepp Dietrich tillsammans med andra riddarkorsdekorerade i Leibstandarte

Josef ”Sepp” Dietrich föddes den 28 maj 1892 i staden Hawangen i Bayern. Efter skolgången sysselsatte han sig med diverse olika arbeten. 1911 anmälde sig Sepp Dietrich som frivillig i den bayerska armén, men efter några veckor frikallades Dietrich från sin tjänst i 4:e bayerska fältartilleriregementet på grund av en skada han fått vid en övning.

Vid krigsutbrottet 1914 anmälde Dietrich sig igen som frivillig till det bayerska artilleriet. Under kriget skulle Sepp Dietrich visa sig vara en ypperlig soldat. Han sårades vid flera tillfällen och dekorerades ett flertal gånger för tapperhet, med bland annat järnkorset av första och andra klass. Efter tjänstgöringen i det bayerska artilleriet fick Dietrich utbildning i de nya stöttrupperna som tränades i modern infiltrationstaktik. Dessa stöttrupper kom att användas framgångsrikt för genombrottsstrider på västfronten och lärdomarna man skaffade sig kom att spela en stor roll för Tysklands framtida militära doktriner. Dietrich var även en av de få som hann  med att tjänstgöra vid de tyska kejserliga pansartrupperna, vid Sturmpanzerkraftwagen Abteilung 13 blev Dietrich dekorerad med det bayerska krigsförtjänstkorset för tapperhet.

Efter krigsslutet kom Sepp Dietrich att tjänstgöra i den bayerska polisen och därefter i Freikorps Oberland som stred hårt mot kommunistiska revolutionärer och i gränsstrider med polska styrkor. 1923 blev Sepp Dietrich medlem i organisationen Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten och blev därifrån vidare introducerad till NSDAP, som han gick med i samma år.

Dietrich tjänstgjorde som stormman i SA under det misslyckade kuppförsöket i Munchen 1923. För detta skulle han som tionde person dekoreras med Blodsordern, en order som instiftades för dem som varit med i kuppförsöket. Efter att Adolf Hitler dömdes till fängelse för sin inblandning i kuppförsöket gick Sepp Dietrich ur partiet och tillbringade några år med ett rätt så lugnt liv.

1928 anslöt sig Dietrich till NSDAP igen. Vid återinträdet i partiet anslöt han sig även till SS och fick där befälet över 1:a SS-Standarte i München. Inom ett år blev Dietrich befordrad till Standartenfürher och fick befälet över hela SS i Bayern. I samband med detta blev han även på grund av sin oräddhet, duglighet och sin obrottsliga lojalitet utsedd till en av Hitlers personliga livvakter. Vid valet i september 1930 valdes Sepp Dietrich in i den tyska riksdagen. Som soldat i hjärta och själ trivdes han inte i rollen som politiker och var aldrig speciellt aktiv i livet som parlamentariker.

När Adolf Hitler utsågs till Tysklands rikskansler i januari 1933 fick Dietrich uppgiften att sätta upp ett personligt vaktförband till Hitler. Han handplockade alla 117 man till förbandet som kallades SS-Stabswache Berlin. Förbandet kom inom ett års tid att byta namn till Leibstandarte-SS Adolf Hitler (LSSAH). Under det som av eftervärlden har kommit att kallas ”De långa knivarnas natt” skulle Sepp Dietrich spela en betydande roll då han tillsammans med personal ur LSSAH arresterade och senare avrättade ett antal rebelliska SA-män. För detta befordrades Dietrich till SS-Obergruppenführer.

sepp-dietrich-7

SS-Stabswache Berlin

Adolf Hitler såg Sepp Dietrich som en personlig vän, och kallade honom ”en av mina äldsta kamrater i kampen.” Sepp Dietrich var också en av de få som alltid vågade säga vad han tyckte till ledaren.

Under de kommande åren fortsatte Sepp Dietrich som befälhavare för LSSAH och förbandet utökades snabbt till ett fulltaligt regemente. Delar av förbandet kom att fungera som ärogarde vid partidagar och andra statsangelägenheter. Vid Anschluss ledde en bataljon ur LSSAH inmarschen i Österrike.
I juli 1939 ombildades LSSAH till ett fulltaligt motoriserat infanteriregemente med tre infanteribataljoner, artilleribataljon, spanings-, ingenjörs och PV-kompanier. Förbandet blev nu även formellt en del av Waffen-SS.

sepp-dietrich-3

Adolf Hitler och Sepp Dietrich vid inspektion av LSSAH

Sepp Dietrich var en mycket karismatisk ledare, han var både beundrad och väldigt omtyckt av sina män. Han glömde aldrig bort sin bakgrund som soldat och underofficer, han ledde alltid från främsta linjen och utstrålade ett lugn som smittade av sig till soldaterna. Han tvekade aldrig heller att dela sina soldaters vedermödor. Ett uttalande från en av Sepp Dietrichs underordnade sammanfattar det hela: ”Sepp är allting för oss. Först och främst är han en ledare, om det råder det ingen tvekan om – en av de bästa […] Han är en fadersfigur. Han har aldrig tappat underofficerens omtanke om sina män. […] Han kan vara hård mot oss, men aldrig utan anledning.”

Sepp Dietrich kom att leda sitt Leibstandarte i en eller annan form under hela kriget. Liebstandarte och Sepp Dietrich sattes in i alla större kampanjer och fälttåg, oftast där motståndet var som starkast. Tillsammans med sina soldater genomled han många av krigets absolut hårdaste strider och skötte detta med bravur.  Han blev befordrad ytterligare en gång, till SS-Oberst-Gruppenführer und Panzer-Generaloberst der Waffen-SS. Han var även en av endast två personer inom Waffen-SS som dekorerades med briljanter till Riddarkorset. Tillslut, när mer eller mindre halva världen anslutit sig till de allierade, kunde inte ens Sepp Dietrich och elitsoldaterna i Liebstandarte stå emot de fientliga styrkorna.  Sepp Dietrich avslutade kriget som befälhavare för 6:e SS-Pansararmen, och en av Tysklands absolut högst dekorerade soldater.

sepp-dietrich-8

Sepp Dietrich vid fronten

Efter kriget ställdes Sepp Dietrich, tillsammans med över sjuttio av sina soldater, inför en amerikansk militärdomstol. Han anklagades för att ha mördat amerikanska soldater under Ardenner-offensiven. Fyrtiotre av de åtalade dömdes till döden, Sepp Dietrich och tjugoen andra dömdes till livstids fängelse. Rättegången kom senare att skapa en stor skandal i USA då det visade sig att i stort sett alla anklagade hade lämnat sina ”bekännelser” under svår tortyr. Straffen omvandlades och alla anklagade släpptes fria inom 10 år.

Efter återkomsten till Tyskland dömdes Sepp Dietrich till 18 månaders fängelse för dråp på grund av sin inblandning i Röhm-kuppen 1934. Efter avtjänat straff engagerade sig Sepp Dietrich i Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS (HIAG). Denna organisation för före detta soldater i Waffen-SS lobbade framgångsrikt för att ge veteranerna i Waffen-SS krigspension som resten av veteranerna från de andra vapenslagen.

Sepp Dietrich avled stilla i sitt hem den 21 april 1966, han efterlämnade hustrun Ursula och deras tre barn. Begravningen bevistades av över 7000 vänner och före detta vapenbröder.

sepp-dietrich-6

Begravningen bevistades av bla. SS-generalerna Paul Hausser och Willhelm Bittrich

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-28.


  • Publicerad:
    2018-05-28 00:11