ÖSTERRIKE. En slottsklocka som fortfarande är i drift ovanför ett litet samhälle i Österrike utmärker sig på ett speciellt sätt. Klockan har inskriptioner som hyllar Adolf Hitler och det Tredje riket. Juden Raimund Fastenbauer anser att klockan, som spelat i nästan 80 år, ska ”försvinna och begravas”.

LiveLeak-dot-com-ed4775bb85d8-vedat-safak-yami.jpg.resized

I det uråldriga slottet i byn Wolfpassing ljuder en klocka för varje slagen timme. Trots segermakternas arbete med att förstöra allt som förknippades med Tredje riket och Adolf Hitler så har denna klocka överlevt förstörelsen.

Klockan monterades upp utav nationalsocialistiska sympatisörer 1939, sedan dess har klockan spelat för invånarna i nästan 80 år. Den har fortsatt slå trots Sovjetunionens ockupation av Österrike. Efter ockupationen har även den österrikiska regimen bedrivit en rensning av spår från Tredje riket.

Wolfpassing-klockan är en tribut till Hitler för enandet av Österrike och Tyskland 1938. Texten på klockan beskriver Hitler som ”enaren och ledaren av alla tyskar”. Vidare står det att han frigjorde Österrike från främmande krafters förtryck då han enade Tyskland och Österrike.

De flesta i byn säger sig vara ovetandes om den så kallade Fuehrerklockan. Enligt byns borgmästare Josef Sonnleitner hade ingen heller tänkt något vidare över det förrän massmedia började rapportera om det. Raimund Fastenbauer, en högt uppsatt judisk tjänsteman i Wien, anmärker att många föremål från Tredje riket har blivit en magnet för moderna nationalsocialister. ”Jag tycker att det bästa vore om klockan försvann och grävdes ner någostans”, ska Fastenbauer ha sagt.

Slottet såldes nyligen av staten till en privatperson vid namn Tobias Hufnagl. Han har dock inte uttalat sig om vad han har för planer gällande klockan. Så för stunden fortsätter klockans toner att slå ut över byn.

Källor:
Hitler-engraved bell sparks furor in Austria
Klockan klämtar för Adolf Hitler


  • Publicerad:
    2013-07-29 19:18