JUDISKT LIDANDE ADL:s chef uttryckte igår osäkerhet kring den så kallade förintelsens sanningshalt. Trots att han erkänner att den kan vara en bluff hävdar han ändå att det är fel att kalla den för en ”judisk sammansvärjning”.

Igår publicerade Jonathan Greenblatt, VD för judisk makt- organisationen Anti-Defamation League (ADL), en numera raderad tweet där han öppnade för möjligheten att ”förintelsen” möjligtvis är en bluff. Den arkiverade tweeten och dess kommentarer går fortfarande att se via Wayback machine.

Grenblatts raderade tweet.

Förintelseförvräningar - vare sig det rör om direkt förnekelse eller Abbas inversioner - är inte bara dålig historia, de är också i sig själva antisemitiska konspirationsteorier. Förintelsen, oavsett om den var på riktigt eller en bluff [redaktionen har fetat textstycket], anses den av förvrängare utgöra en del av en ondskefull judisk sammansvärjning.

Även om den är en bluff menar Greenblatt ändå att det är fel att kalla förintelsen för en judisk sammansvärjning, utan att gå närmare in på varför.

Förintelsen är en idé med ursprung i judisk nummermystik som går ut på att sex miljoner judar skulle dö, varpå resten skulle återvända till Israel på ett år som skulle sluta på 948 i vår kalender. Intresset för idén var stor i början på 1900-talet och under interneringarna av judar i koncentrationsläger under andra världskriget menade många judar att detta troligtvis var en uppfyllelse av profetian. Senare har judar krävt miljardersättningar av vita för att de sägs ha gasat dem med hydrogencyanid medan de duschade och det finns många ”förintelse”- museer med verksamhet över hela världen.

Artikeln är en översättning från Frihetskamp.net