NORDFRONT Vi har nu nått månadens mål. Insamlingen nollställs den 25 juni.

Efter att bara ha uppnått 88% av målet för maj har månadsinsamlingen i juni gått bättre och överskred idag målet.

Totalt är vi uppe i 104% av målet just nu. Vi avvaktar med att nollställa mätaren och påbörja insamlingen för Nordfronts utgifter i juli fram till den 25 juni, för att förhoppningsvis kunna nå upp till 112% och kompensera för att vi inte kom i mål förra månaden.

Med tanke på de oroliga tider och den repression som Nordfront, eller vissa av tidningens medarbetare, eventuellt kan komma att utsättas för i kölvattnet av USA:s terrorklassning av Nordiska motståndsrörelsen, är det nu extra viktigt att ha en ekonomisk buffert för juridiska och tekniska utgifter som kan uppstå.

Stort tack till alla som donerar och hjälper oss att hålla igång verksamheten!

/Redaktionen