Under juldagens förmiddag befann sig Nordiska motståndsrörelsen än en gång i Trelleborg. Propagandaspridningen som bestod av cirka 250 flygblad inriktade sig på byar så som Villie och Värlinge.


  • Publicerad:
    2019-12-27 19:50