MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här följer en rapport från Nordiska motståndsrörelsens norska gren där Kampdagarna i helgen gick av stapeln i Telemark.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deltagare från flera städer i Norge, samt en delegation från Sverige, tog i helgen en tur till en naturskön liten stad i Telemark för att delta på Nordiska motståndsrörelsens Kampdagar. Arrangemanget hölls av Näste 1 och på schemat stod bland annat föredrag om IT-säkerhet, ideologi och politik, självförsvar samt presentationer av spännande nyheter.

Fredag
Det officiella arrangemanget startade egentligen på lördag morgon men flertalet deltagare ankom redan under fredag kväll. Vid ankomst blev de serverade mat och kaffe. Trots att många var trötta och slitna efter långa resor kände de flesta för att umgås med andra kamrater innan de tog kväll. För arrangörsgruppen var det dock en liten vila och de använde tiden till att förbereda inför lördagen.

2

3

Lördag
Lördag morgon blev frukost serverad och efter maten fick man möjligheten att ta en kopp kaffe i den sköna naturen som området hade att bjuda på. Efter det var det dags för samling inne i lokalen och det norska riksrådet intog scenen för att hälsa alla välkomna. Motståndsrörelsens norske ledare Haakon Forwald meddelade också att organisationen denna dag lanserade sin tredje skrift i år. Nämligen Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen och att samtliga deltagare skulle få ett gratis exemplar av denna.

Efter öppningen kunde konferencieren Tommy Nyberg, chef för Näste 1, meddela att första punkt för dagens program var ett IT-föredrag av Frihetskamps IT-chef. Föredraget hade fokus på IT-säkerhet och var pedagogiskt uppbyggt så att även den som inte hade någon erfarenhet alls kunde förstå och ta tills sig innehållet.

4

Efter en kortare paus blev deltagarna ombedda att byta om till träningskläder då självförsvarsträningen stod på schemat. Själva träningen bedrevs utomhus och hölls av en aktivist ur Näste 1 som har en lång erfarenhet inom kampsport och självförsvar. Efter att träningen var avslutad var det många som tog möjligheten till en simtur i en närliggande insjö. En av deltagarna beskrev temperaturen som ”uppfriskande”.

5

6

Vårt ideologiska fundament
Nästa punkt på schemat var ett föredrag av Haakon Forwald kallat Vårt ideologiska fundament. Föredraget behandlade de tre skrifterna organisationen har lanserat i år men hade huvudfokus på den nyligen publicerade Handbok för aktivister i Motståndsrörelsen. För att bistå med ytterligare kommentarer och inflikning deltog även operativ chef Tommy Olsen samt Pär Öberg från Motståndsrörelsens parlamentariska gren i Sverige.

Forwald inledde föredraget med att prata lite om den nationalsocialistiska rörelsen i Norge och hur det under lång tid har varit stor brist på egen producerad och översatt litteratur på norska, men hur Nordiska motståndsrörelsen i år har börjat ändra på detta.

Motståndsrörelsen har börjat att publicera ideologiska och vägledande skrifter, som ska inspirera och forma våran organisation. Men också påverka den bredare nationalsocialistiska rörelsen. Detta är historiskt och något alla bör vara stolta över!

7

Forwald gick därefter vidare med en kortare genomgång av organisationens partiprogram – Vår väg – Ny politik för en ny tid.

Vår väg består av nio punkter som redogör för organisationens politiska vilja. Den förklarar med andra ord, detaljerat vad det är vi som organisation önskar att uppnå, vad våra politiska mål är och vilka visioner vi har för det framtida fria Norden. Den omsätter nationalsocialismen i konkret politik och konkreta mål och visioner.

Forwald underströk hur viktig Vår väg är för organisationen och även för den enskilde medlemmen. Därefter gick han vidare till en grundlig genomgång av Aktivisthandboken, där både Pär Öberg och Tommy Olsen inflikade. Publiken fick också möjlighet till att ställa frågor efter varje kapitel.

8

9

Pär Sjögren, nästeschef i svenska Näste 5, informerade om Fånghjälpen som hjälper Motståndsrörelsens politiska fångar.

Avslutningsvis blev det en kortare genomgång av Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen. Forwald konstaterade att denna är en central och grundläggande ideologisk skrift som på ett pedagogiskt och kortfattat sätt reder ut vad nationalsocialismen faktiskt handlar om. Han avslutade med att citera från skriften:

Nationalsocialism är i grunden inget annat är tillämpningen av fysiska och biologiska lagar i de politiska, ekonomiska, sociala och religiösa områdena, precis som de för närvarande används inom teknik. I och med detta är nationalsocialismen vetenskaplig till skillnad från alla andra världsåskådningar. Den önskar inte att anpassa verkligheten till redan skapta teorier utan skapar teorier till att passa verkligheten. Nya viktiga vetenskapliga uppenbarelser kommer därför att omedelbart genomsyra det nationalsocialistiska samhällets praktiska liv.

Kampens omfattning
Efter föredraget var det återigen dags för en kortare paus och lite frisk luft medan nästa föredragshållare, Pär Öberg, gjorde sig klar. Öbergs föredrag hade titeln Kampens omfattning och gick bland annat in på vad organisationens kamp faktiskt handlar om och att det faktiskt rör sig om mycket mer än bara massinvandringen.

Efter en grundlig genomgång av hur våra fiender kommit till makten och vilket enormt inflytande de faktiskt har över världen och våran vardag gick Öberg över till den mer positiva sidan av föredraget. Den avhandlade våran organisation och vad vi som aktivister kan göra lokalt och som individer i vår vardag.

10

11

Motståndsrörelsen – förflutet och framtid
Efter att en efterlängtad och välsmakande middag var intagen och deltagarna hade fått tid på sig att sträcka på benen var det dags för den sista officiella punkten för dagen, som var ett föredrag av Haakon Forwald och Tommy Olsen.

Föredraget behandlade Motståndsrörelsen under de åren som har gått och de åren som nu kommer. När det gäller det förflutna så konstaterades att organisationen har gjort ett antal framsteg och förbättringar rent organisatoriskt och att aktivismen har ökat både i kvalitet och kvantitet. En av höjdpunkterna som nämndes var naturligtvis att organisationen har börjat med offentlig aktivism och att aktivismen har blivit mer aggressiv och radikal.

12

Andra framsteg som nämndes var bland annat lanseringen av Frihetskamp.net och framgången man har haft med den nya webbtidningen. Ett annat var naturligtvis att Motståndsrörelsen har publicerat hela tre skrifter hitintills i år, vilket är historiskt i norska sammanhang.

Vad gällde åren som kommer var den en översyn av vilka områden man bör fokusera på i förhållande till aktivism och kampanjer och vilka planer som organisationen har i förhållande till propaganda, skrifter och webbplats.

13

Mot slutet av presentationen av organisationens framtidsplaner kunde Haakon Forwald meddela att han hoppades att samtliga närvarande tänkte närvara vid den kommande demonstrationen i Sverige, som Simon Lindberg annonserade om på årets upplaga av Nordendagarna. Detta då det bland annat kommer ge nyttiga erfarenheter till vad som skall om ett år i Norge:

Det är med stolthet jag kan meddela att Nordiska motståndsrörelsen i Norge till nästa sommar, mitt under Pride-festivalens högsäsong kommer att arrangera en demonstration i en norsk storstad under parollen krossa homolobbyn!

Nyheten mottogs med entusiastiska applåder från publiken och följdes sedan av kvällens sista punkt på schemat: Utnämningen av nya aktivister. Forwald kallade upp fyra personer på scenen som alla blev utnämnda till aktivister och fick mottaga organisationens aktivistpin och stora applåder från publiken.

14

Efter att det officiella programmet var avklarat ägnades resten av kvällen åt socialt samkväm, intressanta diskussioner, öppna spisar och grillning. Följande morgon serverades frukost och deltagarna kunde påbörja färden hem.


  • Publicerad:
    2016-09-13 10:00