Fredagskvällen den 6/3 samlades delar av Kampavdelningen från Näste 2 för en gemensam träning. Som uppvärmning körde man ”beep testet” som är ett konditionstest för att mäta sin kondition, kortfattat går det ut på att springa tjugo meter fram och tillbaks så många gånger man orkar, snabbare för varje vända.

Efter detta gick man över till kampsport där en person fick ställa sig inom en cirkel och sparras en mot en i 1 minut tills nästa person gick in och tog över. Man kunde tydligt se förbättringar från föregående träningar hos samtliga deltagare.

Efter varje person fått sparras mot alla gick man över till tekniska övningar innan man avslutade den mycket lyckade träningen.

Vill du vara med på liknande träningar i framtiden, vill du bli en frihetskämpe för ras och nation? Då är det dags att du ansluter dig till Nordiska motståndsrörelsen genast!
  • Publicerad:
    2020-03-07 08:14