INRIKES. Elin Krantz mördare Ephrem Yohannes har under sin tid i fängelset dragit på sig extremt många misskötsamhetsärenden. Nordfront har gått igenom det hela och kan i grova drag berätta om mördarens tid i fängelse.

Etiopiern Ephrem Yohannes tvingas initiera BLM-kaos efter ”diskriminering på grund av hudfärg”.

Nyligen fick Elin Krantz mördare Ephrem Yohannes avslag på en överklagan av ett beslut från Kriminalvården, om att hans villkorliga frigivning från fängelset kommer skjutas upp ett halvår. Anledningen är omfattande misskötsamhet inne på fängelset.

I samband med överklagandet blev även Yohannes misskötsamhetsrapporter offentliga handlingar, varför Nordfront kunnat läsa igenom dessa. Det har varit en minst sagt tröttsam läsning, med ett nästintill oräkneligt antal misskötsamhetsärenden, rörande allt från arbetsvägran, ett nästintill maniskt tryckande på väggmonterade överfallslarm, med mera. Ephrem Yohannes, som vid upprepade tillfällen hävdar att alla är rasister och att han själv bara är ett offer, lyckas till och med dra igång en bisarr BLM-inspirerad kaos-episod inne på fängelset.

OBS! I artikeltexten finns ett antal hyperlänkar till bilder, som av utrymmesskäl inte får plats i artikeln. De har dock lagts som länkar, som för ovanlighetens skull är i fetstil av tydlighetsskäl, då de ändå kan vara av visst intresse.

Till att börja med kan man räkna upp antalet varningar för överträdelser Ephrem Yohannes fått. Enligt en sammanställning som skrivits av hans juridiska ombud rör det sig om 15 brott mot föreskrifter, 32 fall av olämpligt uppträdande, 1 fall av skadegörelse, 5 fall av våld eller hot mot tjänsteman och 2 fall av våld eller hot mot medintagna.

Tillsammans med varningarna som gäller arbetsvägran är det 122 varningar totalt, enligt ombudet. De enskilda fall av arbetsvägran, som gemensamt resulterat i cirka 70 varningar, uppgår till 457 tillfällen enligt kriminalvården.  Det konstateras också att Yohannes suttit isolerad i 19 omgångar i totalt 389 dagar.

Kriminalvården listan också Ephrem Yohannes övertramp inne i fängelset, här sammanställd i en bild.

Uppräkningen görs i syfte att jämföra med en annan fånge, som på grund av vad som ska vara snäppet grövre misskötsamhet fick tre månaders uppskjutning av frigivningen. Hur som helst hävdar Ephrem Yohannes själv att nästan alla övertramp är påhittade av de ”rasistiska” fångvaktarna.

Kriminalvårdens personal är rasister som hittar på överträdelser, menar mördaren.

I samma skrivelse menar Yohannes att han arbetsvägrat eftersom han varit sjuk, men de rasistiska slavdrivarna till fångvaktare skrev istället misskötselrapporter.

Ephrem Yohannes blev enligt egen utsago behandlad som en maskin eller slav.

Yohnnes berättar vidare i skrivelsen ovan att han försökt driva sitt ärende hos JO, DO, Kriminalvården och Europadomstolen, på grunderna att han utsätts för ”hatbrott, diskriminering, hatfull behandling, avhumanisering och främlingsfientlighet” på grund av hans ”nationalitet och hudfärg”. Anklagelserna mot honom ska inte ligga till grund för uppskjuten frigivning, men däremot kan se ses som bevis för de rasistiska fångvaktarnas sanna intentioner.

Anklagelserna om rasism återupprepas i Yohannes utsagor om hungerstrejker han genomfört och om hans begäran om att få avtjäna straffet i Etiopien. Han skriver till och med en längre text som Nordfront kan visa nedan, enligt vilken han hade behandlats bättre om han betett sig exakt likadant men varit vit:

Anmäler anstalter för tortyr
I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg påstår Yohannes att han av kriminalvården utsätts för övergrepp och tortyr. Anmälan är riktad mot anstalterna Norrtälje och Salberga:

Del av IVO-anmälan. Första delen av texten, som inte syns, är såpass hårt maskerad att den inte går att läsa.

Exakt vad den påstådda tortyren ska bestå av är oklart. Enligt Nordfronts bedömning handlar det till stor del om att Ephrem Yohannes inne vill fullgöra sin arbetsplikt, vilket framgår av en del händelserapporter, exempelvis den nedan från 2012-01-16.

Några dagar senare, enligt beslut från 2012-01-24, är det dags igen, återigen verkar motivet vara ren vägran.

Eller 2012-02-14:

I juli 2012 överklagar Yohannes beslut om en varning och menar att utfärdandet av varningen är en komplott med syftet att sabotera hans försök att driva olika processer mot Kriminalvården.

Larmtryckeriet
Förutom misskötsel i form av arbetsvägran har Ephrem Yohannes i många fall också utlöst väggmonterade överfallslarm. I ett fall från 2014 verkar det återigen vara kopplat till arbetsvägran:

Det här med att utlösa överfallslarmet, i de fall Nordfront läst om för att han är arg över något eller vägrar arbeta, är något som förekommer flera gånger under många år. Men även annat har fått honom att bli upprörd. En kroppsvisitering är något Yohannes reagerar stark på:

Personal öppnar inte en dörr Yohannes knackar på, återigen blir han arg och börjar gasta om rasism:

Initierar BLM-kaos
En något spektakulär händelse är att Ephrem Yohannes enligt en rapport har tagit initiativ till en BLM-inspirerad upprorssituation den 9 juni förra året. Detta leder till att han hålls isolerad. Enligt rapporten har de intagna skrikit ”I can’t breathe” och slagit med fotöljer i golvet, anförda av Yohannes. Situationen beskrivs om hotfull:

Våldtäktsmördaren har som tidigare nämnts lyckats bli isolerad under 19 perioder. En gång på grund av slagsmål med en annan intagen:

Andra saker som fått Yohannes att bli satt i isolering är att han tryckt på larmet när hans ansökan om anstaltsbyte nekades, tryckt på larmet för att han ville ha en bok, när han vägrat visitering och när han enligt en rapport blivit hotfull i samband med arbetsvägran.

Sammanfattningsvis verkar Ephrem Yohannes alltså inte ha blivit en mer harmonisk eller allmänt bättre person sedan han begick det brutala våldtäktsmordet på Elin Krantz. Yohannes är sannolikt en fri man, om än utvisad från Sverige, om ett halvår på grund av både borgerliga och socialdemokratiska regeringars långvariga daltande med kriminella. Utan samma regeringars invandringspolitik, är det värt att påpeka, hade Yohannes heller aldrig kunnat befinna sig i Sverige och genomföra mordet, vilket även stämmer i många andra fall såsom mordet på Tommie Lindh.


  • Publicerad:
    2021-07-14 23:45