Dagens datum 1 december: Den 1 december 1924 försökte kommunistiska agenter utsända från Sovjetunionen sprida världsrevolutionen till Estland.

När bolsjevikrevolutionen bröt ut i oktober 1917 började självständighetsrörelsen i Estland att arbeta. Man höll val och bildade en provinsregering. Bolsjevikerna förbjöd och upplöste församlingen och tvingade självständighetsrörelsen under jord. När den tyska armén under våren 1918 ryckte in i landet och drev de sovjetiska trupperna österut kunde man åter verka i det öppna.

I staden Pärnu utropade sig Estland självständigt den 23 februari 1918, dagen efteråt gjordes samma proklamation i Tallinn. Man kunde dock inte direkt ta makten i landet, då den tyska armén inte officiellt gav någon legitimitet till den nybildade nationalförsamlingen. När Tyskland kapitulerade i det första världskriget lämnade man över den formella makten till nationalförsamlingen.

Esterna utropar självständighet i Pärnu den 23 februari 1918

Esterna utropar självständighet i Pärnu den 23 februari 1918

Kort efter den tyska kapitulationen inledde den blodtörstiga röda armén en offensiv västerut i syfte att införliva Estland i sovjetunionen. Detta var startskottet på det estniska frihetskriget som kom att pågå över 1 år. Tusentals finska och svenska frivilliga anslöt till broderfolkets försvar, däribland den legendariske nationalsocialisten Martin Ekström. Den 2 februari 1920 hade Estland vunnit sin frihet och ett fredsavtal med sovjetunionen undertecknades.

Den sovjetiska ledningen hade dock inte släppt planerna på att införliva Estland till sitt territorium. Man bildade det estniska kommunistpartiet och började bedriva subversiv verksamhet i landet. Efter de många kommunistiska kuppförsöken i ett antal europeiska länder under det tidiga 20-talet, insåg den estniska regimen att man gick ett liknande öde tillmötes om man inte agerade. Under våren 1924 slog den estniska säkerhetstjänsten till runt om i landet och arresterade stora mängder kommunistiska revolutionärer. 149 personer åtalades och dömdes till allt ifrån döden till några års fängelse för landsförräderi.

Under våren 1924 sände Sovjetunionen ett 60-tal agenter in i Estland. Dessa hade till uppgift att organisera ett väpnat uppror i landet, störta regeringen och utropa Estland till en sovjetrepublik. Tack vare säkerhetstjänstens ingripande samma vår kunde man röja ett antal av upprorsmakarna ut vägen innan man ens hade hunnit skrida till verket. Ytterligare agenter från sovjetunionen anlände till Estland under sommaren och förde med sig vapen.

Efter rättegången mot de 149 landsförrädarna avslutades i november 1924 bestämde man sig i Moskva för att upproret skulle starta den 1 december samma år. De kommunistiska revoltörerna samlade närmare 300 beväpnade män samt ett femtiotal sympatisörer. Man planerade att slå till mot ett antal ställen samtidigt. Några av målen var militärhögskolan, Toompea-slott (där regeringen satt) och diverse militärinstallationer.

Klockan 05.00 på morgonen den 1 december skred de kommunistiska upprorsmännen till verket. Beväpnade män anföll militärhögskolan, man kastade in handgranater och sköt mot de sovande kadetterna. Kadetterna hämtade sig dock snabbt från det överraskande anfallet och organiserade snabbt motstånd mot de anfallande kommunisterna. När kadetterna beväpnat sig kunde man lätt besegra de anfallande kommunisterna. Man tillfångatog också kommunister som sänts ut för att hämta vapen från militärskolan, dessa dömdes till döden och avrättades samma kväll.

Kuppen gick dåligt på de flesta ställen, och de tilltänkta målen intogs inte eller lyckades fly undan attentatsmännen. Kommunisterna lyckades dock inta ett militärt flygfält, där ett antal av soldaterna bytte sida. Även här besegrades kuppmakarna snabbt när förstärkningar anlände. Ett antal försökte då fly i flygplan mot sovjetunionen. Efter fem timmar hade kuppförsöket slagits ner, majoriteten av kommunisterna dödades eller tillfångatogs. Sammanlagt dödades 125 revoltörer, på den estniska sidan stupade 26 personer.

Under de efterföljande dagarna arresterades en mängd kommunister runt om i landet, de ledande kuppmakarna övergav dock sina kamrater och tog sin tillflykt till sovjetunionen.

Estland lyckades under denna dag bevara sin frihet, det skulle dröja fram till 1940 innan Sovjetunionen ockuperade landet. Esterna återfick sin frihet igen den 20 augusti 1991.


  • Publicerad:
    2014-12-01 13:50