INRIKES. I ett gemensamt förslag till regeringen föreslås Kustbevakningen kunna stödja Polismyndigheten med kort varsel vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet till sjöss.

Uppdraget handlar om att Kustbevakningen ska kunna stödja polisen operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande insatser mot terrorism och grov brottslighet.

Polisens behov av förmågor till sjöss hanteras i huvudsak av de egna sjöpolisenheterna. Det finns dock situationer då det saknas tillräckligt med egna resurser för att kunna genomföra en polisinsats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. De båda myndigheterna fick uppdraget i augusti och lämnar nu in detta gemensamt till regeringen idag.

— Vi har ett mycket bra samarbete med Kustbevakningen kring maritima insatser sedan lång tid tillbaka, men för att säkerställa kontinuitet är det viktigt att samarbetet formaliseras, säger Jonas Hysing, chef nationella taktiska rådet, nationella operativa avdelningen.

Förslaget innebär att ge Kustbevakningen uppdraget i regleringsbrevet, tillsammans med en anslagshöjning för att täcka kostnaderna, och genom att föra in det i regleringsbrevet kan rätt prioriteringar ske på ett enklare sätt.

Källa:
Kustbevakningen kan hjälpa polisen vid terrorism


  • Publicerad:
    2018-01-30 07:15