TYSKLAND. På torsdagen röstade det tyska parlamentet igenom en lagändring för att skydda EU-flaggan. Att förstöra eller skända flaggan kan numera ge upp till tre års fängelse.

Genrebild: Piqsels (Public Domain).

Att bränna EU-flaggan i Tyskland kan i och med en ny lag medföra upp till tre års fängelse, skriver Samhällsnytt.

På torsdagen röstade det tyska parlamentet igenom en lagändring för att skydda EU-flaggan från fysiska uttryck av kritik och för att begränsa ”hat”. Straffet för att ”förstöra, skada eller skända” flaggan är böter eller upp till tre års fängelse.

Den nya lagen föregicks av månader av debatt där vissa hävdade att det är en form av politiskt uttryck att bränna en flagga och att ett förbud därmed skulle innebära en begränsning av yttrandefriheten.

Flera partier motsatte sig förbudet, bland dem Die Linke (Vänsterpartiet) och Alternativ för Tyskland (AfD), vilket de motiverade med att eftersom EU inte är en stat så förtjänar den heller inte att skyddas som en.

Fabian Jacobi från AfD uttalade att lagens egentliga syfte är att ”skrämma medborgare från att offentligt kritisera EU”.

Det var dock endast AfD som i slutänden röstade mot förbudet.

Christine Lambrecht, justitieminister, som argumenterade för förbudet menade att det aldrig kan ses som en fredlig protest att bränna en flagga och att detta därför inte kan vara tillåtet. Hon hävdade att sådana politiska uttryck ger näring åt ”hat, ilska och aggression” och ”upprör många människors känslor”.

Tidigare var det tillåtet att bränna en flagga som man själv inhandlat och i privata sammanhang – till skillnad från offentliga flaggor vid exempelvis utländska ambassader. Numera är även det förstnämnda förbjudet.

I Sverige är det fortfarande tillåtet att bränna EU-flaggan.


  • Publicerad:
    2020-05-17 10:00