”VÄLGÖRENHET”. Vänsterorganisationen Läkare utan gränser ägnar sig inte bara åt globalistisk världshälso- och migrationspolitik genom att smuggla illegala invandrare in i Europa. Visselblåsare berättar för BBC att Läkare utan gränser också till viss del består av sexuella predatorer som utnyttjar unga flickor.

Under senare år har allt fler skandaler inom så kallade humanitära organisationer uppdagats. Den judiska hjälporganisationen Oxfam som trots främlingsinvasionsvågen 2015 kritiserade Sverige och Finland för att ta emot för få ”flyktingar”, avslöjades nyligen med att skydda högt uppsatta funktionärer och administratörer som systematiskt utnyttjade barn och kvinnor i sextrafficking och prostitution.

Nu har turen kommit till vänsterorganisationen Läkare utan gränser. Deras hjälparbetare utnyttjade lokala prostituerade medan de arbetade i Afrika, säger visselblåsare till BBC. Detta sexuella rovdjursbeteende är utbrett och vanligt förekommande enligt visselblåsarna.

En av dessa har avslöjat att lokalbefolkningen kunde förhandla sig till mediciner mot sex, ett beteende som även avslöjades hos organisationen Oxfam.

Anledningen till att visselblåsarna krävde av BBC att få vara anonyma för att berätta om erfarenheterna, är att det ofta förekommer att hjälparbetare byter hjälporganisationer som de stödjer. Omsättningen på volontärer kan i förekommande fall vara stor. Detta är också ett problem med sexpredatorer och andra brottslingar inom organisationerna som blir påkomna med sina beteenden. Nästan samtliga av de avslöjade sexbrottslingarna på Oxfam hade tidigare arbetat för en annan hjälporganisation från vilken de hade blivit entledigade på grund av beteenden som inte var bra för organisationens officiella framtoning. Att som visselblåsare gå ut offentligt gör att man kan bli svartlistad av hjälporganisationer, vilket i sin tur gör att man inte längre kan bidra med sitt välgörenhetsarbete.

En före detta anställd hos Läkare utan gränser som arbetade på Londonkontoret har sagt att hon såg en äldre medlem ur personalen hämta flickor som han tog med till organisationens boenden när de var stationerade i Kenya.

— Flickorna var mycket unga och ryktet gick att de var prostituerade, säger hon och tillägger att det var ”underförstått” att de befanns sig i lokalerna av sexuella skäl.

— Min kollega som bodde där under en lång tid, upplevde att detta var ofta förekommande saker, säger hon.

Källa:
Medecins Sans Frontieres staff ’used local prostitutes’


  • Publicerad:
    2018-06-22 10:05