KAMPANJ. På nio månader har målet klarats av samtidigt som den övriga verksamheten rullat på helt obehindrat.

Den 23 mars lanserades flygbladet ”Återta makten från globalisterna!” tillsammans med en artikel författad av Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg som presenterar några av de som tillhör den styrande eliten och med en uppmaning till läsaren att gå till handling.

En flygbladskampanj drogs igång där det officiella och kommunicerade målet var:
”…en halv miljon blad ska ha delats ut i Sverige innan årsskiftet, UTAN att det påverkar den övriga organisationsverksamheten. D.v.s. trots att vi ska dela ut massor av detta flygblad till folket ska vi fortfarande behålla ett oförändrat antal rapporter om banderoller, affischer, sociala aktiviteter, träningar m.m.”

Idag kan vi meddela att vi klarat kampanjen och att målet har uppnåtts!

Då det totalt tryckts 650,000 flygblad och en del såldes via Nordfront förlag innan bankerna stängde ned vårt konto kanske målet uppnåtts redan något tidigare under månaden, men vi har valt att vänta med att gå ut med denna artikel tills vi varit helt säkra.

I hundratals kamprapporter har vi kunnat se aktivister från Trelleborg i syd till Kiruna i norr, i ur och skur, dela ut flygbladen till folket. I mitten av november såg det ut som att vi skulle misslyckas med att nå målet, men med en extra växel inlagd har det den senaste månaden delats ut runt 100,000 flygblad. Med anledning av vilket otroligt aktivt år 2017 varit även utan dessa flygblad kan det med enkelhet konstateras att även den övriga verksamheten rullat på obehindrat.

Simon Lindberg kommenterar:
”Målet jag satte upp var att vi skulle dela ut en halv miljon blad innan årsskiftet och detta utan att det skulle påverka vår övriga propagandistiska eller interna verksamhet. Detta är ett helt galet mål jämfört med något vi gjort tidigare och innebär alltså att nästan 10% av svenska folket, om man räknar bort rasfrämlingar samt svenskar under 15år, ska få varsitt blad som upplyser om globalisternas makt. Eller för den delen att vi skulle hinna dela ut 1768 flygblad om dagen resten av året från kampanjens start.

Tidsmässigt skulle jag uppskatta att prestationen innebär ungefär 30 aktivister som arbetat en heltidsmånad var med att enbart dela ut detta blad.

Inte blir målet lättare av att vi, förutom all annan offentlig och intern aktivism, utöver detta blad även har delat ut massvis av flygblad med våra nio politiska punkter, lika många blad om det hotande förbudet i Finland, en del nationalsocialistisk zon-blad, mobiliseringsblad inför 1 maj demonstrationen, inför Göteborgsdemonstrationen och Nordfront-tidningar.

Allt som allt är detta en helt fantastisk bedrift som vi snart kommer att göra om – valåret stundar och ingen ska undgå att höra talas om Nordiska motståndsrörelsen och att en röst på oss i Riksdagsvalet verkligen kommer göra skillnad!”

I Norge lanserades en liknande flygbladskampanj med 250 000 utdelade flygblad som mål. Detta mål nåddes den 28 november.


  • Publicerad:
    2017-12-29 09:51