Lördagen den 25 maj befann sig aktivister och medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsens andra näste i trakterna nära Borås och på schemat stod månadsmöte följt av ett föredrag.

Nästeschef Jimmy Andersson redogjorde för den gångna månadens aktiviteter i stort, följt av att de olika gruppcheferna redogjorde för vad deras grupper ägnat sig åt sedan sist. Givetvis talades det och diskuterades mer än så, men för att få kännedom därom bör man – som en faktisk nationalsocialist – ansluta sig till Motståndsrörelsen.

Efter att mötesdeltagarna fyllt på sitt kaffe var tiden inne för dagens föredrag. Detta kom att kretsa kring ras, hur ras fungerar och kanske framför allt hur den ariska rasen fungerar.

Med ett så pass omfattande ämne så krävs det alltså sin karl för att sammanfatta alltsammans kärnfullt och detta gjorde Johan Persson mycket väl. För den som inte var på plats rekommenderas Perssons artikelserie Rötter.

Det kom även att bjudas på lunch och därtill kunde man se efter om någon läsvärd litteratur eller välgjort hantverk lockade. Sammanfattningsvis var det alltså en mycket trevlig tillställning!


  • Publicerad:
    2019-06-06 10:00